IDROTTENS DAG 2022
Stå upp för barns rätt till idrott och hälsa

Bild

Storkskolan i Blentarp, Sjöbo Kommun får besök av Region Skånes ”Sätt Skåne i rörelse och RF-SISU Skånes ”Rörelse satsning i skolan” den 30 september.

Fredagen den 30 september 2022 arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag i skolor över hela Sverige. Idrottens dag och Rörelsesatsning i skolan sätter fler än 100 000 barn på drygt 500 skolor i rörelse under en och samma dag. Bara i Skåne deltar över 25 000 barn i 90 skolor.Storkskolan i Blentarp, i Sjöbo Kommun kommer under Idrottens dag få besök av Region Skånes ”Sätt Skåne i rörelse och ”Rörelsesatsning i skolan”

- Kul och utvecklande att man kommer och besöker oss denna viktiga dag. Vi arbetar frekvent med rörelsesatsning på Storkskolan för att får våra elever mer motiverade men även för deras hälsa och välmående i övrigt, säger Pontus Carlström, rektor på Storkskolan.

Rörelsesatsning i skolan är etablerad i Skånes samtliga kommuner med fler än 300 anslutna grundskolor och i Sverige är det skolor som tar del av rörelsesatsningen som arrangerar Idrottens dag.
- Med stark förankring inom idrotten, har vi en unik förutsättning att stötta både skola, förbund och idrottsförening genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet, säger Henrik Nilsson, Rörelsesatsning i skolan, RF-SISU Skåne.

Viktigt att röra på sig

Som en del av utvärderingen av Rörelsesatsning i skolan har Riksidrottsförbundet tagit fram en utvärderingsenkät som besvaras av skolor som medverkat i satsningen och resultaten är tydliga;
• Färre konflikter
• Färre incidenter
• Lugnare klassrumsmiljö
• Ökad trivsel
• Bättre studiero
• Fler föreningsaktiva

Fakta och forskning är tydlig. Situationen med ett ökat stillasittande och allt mindre fysisk aktivitet är identifierat och lösningen finns på plats. Nu handlar det om att få kommunerna att organisera sig och ta vara på den lösning som presenteras.

Samverkan

Region Skåne och Rörelsesatsning i skolan samverkar för att inspirera med metoder för fysisk aktivitet för bättre hälsa hos barn och unga. Helene Henriksson som arbetar på Region Skåne med Sätt Skåne i rörelse kommer den 30 september, tillsammans med Rörelsesatsning i skolan, besöka Idrottens dag hos Storkskolan i Sjöbo.
- Det finns flera vinster i att kommunen skapar en samverkansgrupp mellan Skola/Elevhälsa, kultur och fritid samt socialtjänsten och vi ser gärna en ökad samverkan mellan grannkommunerna. En stor fördel med samordningsgruppen är en förbättrad kommunikation där alla vet vad kommunen erbjuder och vem man ska prata med, vilket medför att arbetet blir mer effektivt och långsiktigt hållbart. Det kan gälla allt ifrån upplägg riktade insatser, tillanläggningsfrågor, säger Helene Henriksson, Hälsostrateg och sakkunnig fysisk aktivitet, Region Skåne.

Rörelseaktivitet i skolan, storkskolan

Rörelseaktiviteter på rasten

Storkskolan, rörelseaktiviteter

Storkskolan i Blentarp

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2022