Bygglov kan behövas för solceller

Solceller på tak

Vill du installera solfångare eller solcellspaneler på ditt tak? Kom ihåg att det kan behövas bygglov om din fastighet ligger inom detaljplanerat område! Kontakta bygglovsenheten på Sjöbo kommun för att ta reda på om bygglov behövs.

Det behövs inget bygglov:

  • Om anläggningen monteras utanpå tak- eller fasadmaterialet.
  • Om anläggningen följer byggnadens form och lutning.
  • Om anläggningen monteras på en byggnad utanför ett detaljplanerat område.
  • Om anläggningen placeras fristående på marken.

Det behövs bygglov:

  • Om detaljplanen kräver bygglov för solcellsanläggningar.
  • Om det finns en utökad lovplikt med speciella områdesbestämmelser utanför ett detaljplanelagt område.
  • Om byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och ligger inom detaljplanerat område.
  • Om byggnaden ligger i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Observera att i Sjöbo kommun har vi områden som är av riksintresse för totalförsvarets militära del. Riksintressena omges av så kallade påverkansområden. Inom ”påverkansområden för buller eller annan risk” samt ”påverkansområde övrigt” krävs bygglov för att montera solpaneler och solfångare på byggnader som ligger inom detaljplanelagt område.

Hur tar jag reda på om jag behöver bygglov?

Du kan läsa mer om solfångare och solcellspaneler på Boverkets hemsida.

Solfångare och solcellspaneler - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du planerar att sätta upp en solcellsanläggning – kontakta då Sjöbo kommuns bygglovsenhet och kolla om det krävs bygglov eller inte!

Bygglovsenheten når du på e-post bygglov@sjobo.se eller på telefon 0416- 27 177. Telefontid är måndag-onsdag kl.10-12.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 oktober 2022