Höjd risk för fågelinfluensa i södra Sverige

Gäss

Från och med den 16 november införs högriskområde för fågelinfluensa i Skåne. Aktuella områden bedöms av statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ha högre risk för introduktion av högpatogen fågelinfluensa till fjäderfä från vilda fåglar.

Hittills i höst har endast enstaka fynd av fågelinfluensa på vilda fåglar påvisats i Sverige, men flera länder i Europa rapporterar nu ökad smittspridning. Kommande lägre temperaturer och ökad förekomst av vilda fågelarter som utgör reservoarer för fågelinfluensaviruset bidrar till att riskerna ökar i Sverige framöver.

Restriktioner inom högriskområdet från 16 november

Restriktionerna inom högriskområdet innebär bland annat:

  • Fjäderfä ska hållas inomhus, men undantagsvis får vissa fjäderfä hållas utomhus om de annars utsätts för onödigt lidande:
    • ankor, gäss och strutsfåglar samt hägnat fjäderfävilt får hållas inhägnade utomhus om de förhindras att komma i kontakt med vilda fåglar med hjälp av till exempel nät, tak eller andra lämpliga sätt (inhägnader till andfåglar som hålls för vidmakthållande av stammen måste alltid vara helt täckta med nät under perioden oktober-maj). Foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under skydd utomhus. Behållare med badvatten får användas i inhägnaden om den skyddas från vilda and- och vadarfåglar.
  • Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar får hållas utomhus, men ska då hållas inhägnade och ges foder och vatten inomhus eller under skydd utomhus. Behållare med badvatten får användas i inhägnaden om den skyddas från vilda and- och vadarfåglar. Med andra fåglar i fångenskap menas till exempel hobbyflockar där ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller sällskapsfåglar som till exempel papegojor.
  • Förbud mot utställningar och tävlingar.

Se över hygienrutiner och kontakta veterinär

Det är viktigt att se över hygienrutiner i fågelbesättningar för att undvika direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar. Ta snabb kontakt med veterinär vid till exempel ökad dödlighet, förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd! Rapportera även in fynd av döda vilda fåglar till SVA för övervakning av sjukdomen.

Rapportera in döda vilda fåglar till SVA länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Ytterligare information om fågelinfluensa, vad som gäller i högriskområde, karta över högriskområde med mera finns på Jordbruksverkets webb-sida om fågelinfluensa.

Fågelinfluensa (Jordbruksverket)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan också läsa Jordbruksverkets pressmeddelande om att högriskområde införs.

Pressmeddelande om högriskområdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2022