Årets arkitekturpristagare 2022

ICA Sjöbo väst

Formstarkt, unikt och som ett referensprojekt för hållbart byggande är ICA Sjöbo Väst; en ny entrébyggnad i Sjöbo och en värdig vinnare av Sjöbo kommuns arkitekturpris 2022.

Samhällsbyggnadsnämnen har beslutat att tilldela årets arkitekturpris till ICA Sjöbo Väst och arkitekt Samrén & Månsson, samt byggherrarna Melica Invest AB och Sjöson.

ICA Sjöbo Väst har ett tydligt fokus på den mänskliga skalan, framtidens handel och flexibilitet. Det är ett bra exempel på hur god arkitektur kan bidra till att ge en handelsplats en identitet.

Cederspånsklädd fasad ger ett levande intryck

Byggnadens stomme och fasad är uppförd av trä vilket är ett förnybart, koldioxidlagrande material. Solens riktning har gett form åt en tydlig volym och det stora skärmtaket vid entréfasaden erbjuder förutom sittplatser under tak även cykelparkeringar vilket uppmuntrar till hållbart resande.

Den cederspånsklädda fasaden ger ett nutida intryck och upplevs levande när det varierar i färg utifrån vädrets skiftningar. Med olika markbeläggningar, perenn- och trädplanteringar har en omsorg även lagts på utemiljön. Trästomme, solceller, sedumtak och genomsläppliga markbeläggningar är några av de faktorer som bidrar till att projektet medvetet hanterar biologisk mångfald, klimatanpassning och klimatpåverkan. Allt bidrar till en välkomnande helhetsupplevelse.

ICA Sjöbo väst
ICA Sjöbo väst
ICA Sjöbo väst

Bakgrund till priset

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i maj att införa ett arkitekturpris från och med 2022. Nämnden vill på detta sätt uppmärksamma och premiera väl gestaltade livsmiljöer som bidrar till en attraktiv och hållbar kommun. Arkitekturpriset kan delas ut till ett byggnadsverk eller en grupp av byggnader, en tillbyggnad, renovering eller restaurering, ett landskapsarkitekturobjekt eller annan anlagd utemiljö eller ett område som omfattar flera delar av ovanstående. Objektet ska vara beläget i Sjöbo kommun.

De nominerade bidragen har bedömts efter följande kritierier:

  • Hur väl färg, storlek, skala, materialval och yttre rumsbildningar samspelar med sin omgivning och gestaltar de funktioner som ska tillgodoses
  • Hur väl objektet adderar eller förstärker platsens kvaliteter
  • Hur väl objektet tar hänsyn till biologisk mångfald, klimatanpassning och klimatpåverkan

I första hand premieras projekt som har genomförts under de senaste fem åren.

Priset; en plakett och ett diplom, kommer att delas ut på Byggforum den 25 november.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2022