Vintern är här

När vintern gör sin entré laddar vi för att se till att du kommer säkert fram på våra gator och cykelvägar. Våra medarbetare och entreprenörer jobbar för att se till att gator samt gång- och cykelvägar är framkomliga.

Var och när vi gör insatser utgår från vinterväghållningspolicyn som våra politiker har beslutat om. Huvudgator, gator med busstrafik samt gång- och cykelvägar är prioriterade när det gäller snöröjning och halkbekämpning. Vi börjar med snöröjning på gång- och cykelvägar vid 3 cm snödjup, huvudgator vid 7 cm snödjup och övriga gator (till exempel villakvarter) vid 8 cm snödjup.

Vi som kommun delar ansvaret för snöröjning med Trafikverket och ett antal privata väghållare. Många av våra genomfarter i våra orter i kommunen är Trafikverkets vägar och det är Trafikverket som har ansvaret för att snö- och halkbekämpa dessa.

Det är inte alltid lätt att veta vem som ska göra vad, så för att hjälpa er har vi samlat information på sidan "Vinterväghållning och snöröjning". Här finns kartor där du kan se vem som röjer de olika vägarna i de olika orterna.

Vinterväghållning och snöröjning

Tillsammans hjälps vi åt!

Tänk på att du som fastighetsägare också har ett ansvar. Enligt gångbanerenhållningen ansvarar du för att gångbanan utanför ditt hus är fri från snö och is.

Har du synpunkter på vinterväghållningen på våra gator, cykelvägar och torg ber vi dig att använda vårt system för felanmälan. Du hittar det på vår hemsida eller via app till telefonen. Genom att använda systemet kommer det till rätt person direkt och du kan välja att följa ditt ärende.

Felanmälan teknisk service

Kommunala fastigheter, såsom skolor och äldreboenden, snöröjs och halkbekämpas av AB Sjöbohem och felanmäls till dem.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 november 2022