Minskad förbrukning - fortsätt spara el!

mörkt rum, ensam tänd lampa spara el

Tillsammans har vi gjort skillnad – vi i Sjöbo har sparat så pass mycket att det syns en tydlig minskning av elförbrukningen i kommunen! Varje kilowatt som vi sparar innebär att vi hjälper till att undvika en frånkoppling av elen. De kommande veckorna är det extra viktigt att vi fortsätter spara el.

Fortsätt spara, undvik frånkoppling

Det är kallt, det blåser inte, Ringhals 4 är bortkopplad och elproduktionen i våra grannländer och i Europa minskar, samtidigt som det inte sker någon elhandel mellan Europa och Ryssland – allt detta gör att vi riskerar en överbelastning på elnätet, som ökar risken för att elen kopplas bort i vissa områden. Men om vi alla fortsatt hjälper till att spara, kan vi både hålla nere elpriserna och minska risken för frånkoppling av el. Det gäller alla – oavsett vilket elavtal man har – förbrukningen måste minska.

Sjöbo kommun har sett över alla sina lokaler och fastigheter så att inget står och drar el i onödan. Alla medarbetare på kommunen och dess bolag sparar så mycket de kan utifrån sina arbetsuppgifter – strategin är att många små insatser ska göra skillnad så att vi inte ska behöva stänga verksamheter. Sjöbo kommun prioriterar trygghet och säkerhet och har därför valt att exempelvis inte stänga av gatubelysningen.

Du som bor i lägenhet eller villa bidrar till minskad elförbrukning genom att bland annat använda mindre varmvatten och sänka inomhustemperaturen. Tänk även på att elbilsladdning och eluppvärmda golv drar mycket el. Om du driver verksamhet eller av andra anledningar förbrukar mycket el, är det individuellt vilka insatser du behöver göra för att få ner elförbrukningen.

Enskilt ansvar

Alla el-användare måste enskilt vara förberedda på strömavbrott och vad det kan innebära. Var och en har ett eget ansvar för att hjälpa sig själv och andra i sin omgivning vid frånkoppling av el.

Har man en verksamhet eller utrustning som är känslig för att vara utan el under ett par timmar, kan man behöva förbereda sig genom att skaffa sig en batteribackup eller annat aggregat.

Bortkoppling har aldrig behövt användas i Sverige, men om det sker är det planerat för korta avbrott. Risken för frånkoppling är störst under morgontimmarna, sen eftermiddag och tidig kväll, speciellt nu när det är kallt och produktionen av vindkraft är låg.

Nationellt beslut om frånkoppling

Beslutet att beordra frånkoppling sker nationellt från Svenska Kraftnät. De bestämmer hur mycket som ska kopplas bort, hur länge och i vilka områden. När ordern om manuell frånkoppling kommer, har EON i Skåne 15 minuter på sig att genomföra frånkopplingen.

Förbered dig

Sjöbo kommun och våra bolag kommer informera i våra kanaler, men tänk på att tidsfristerna är korta, så det finns ingen tid för förberedelser när frånkoppling sker.

Tänk igenom din situation och förbered dig på en eventuell frånkoppling av elen.

Mer information om frånkoppling av el, Svenska Kraftnät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips för att spara energi hemma! broschyr Energikontoren , 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Värme i villan eller lägenheten vid längre strömavbrott, Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2022