Dags att anmäla ditt barn till förskoleklass!

Förskoleklass

Du som är vårdnadshavare till ett barn som är folkbokfört i Sjöbo kommun och som ska börja i förskoleklass 2023, får en anmälningsblankett under vecka 2 direkt i brevlådan angående skolplacering förskoleklass. Ansökan är öppen under perioden 10 januari –
10 februari 2023.

Du behöver göra en ansökan om skolplacering oavsett om du önskar att ditt barn ska gå i en av Sjöbo kommuns kommunala skolor eller i en fristående skola. När du gör ansökan finns det möjlighet att meddela att du även har gjort en ansökan om skolplats på fristående skola eller i en annan kommun. Du kontaktar själv fristående skolor eller andra kommuner för att ansöka om skolplacering där. Om du väljer skolplacering i en kommunal skola i Sjöbo kommun kan du också söka fritidsplats på hemskickad anmälningsblankett.

Så här gör du
- Ansökan om skolplacering förskoleklass och ev. fritidsplats görs via hemskickad anmälningsblankett.
- Gör ditt val av skolenhet och om du önskar fritidsplats.
- Ansökan om skolplacering görs av en vårdnadshavare. Om barnet har två vårdnadshavare måste den andra vårdnadshavaren bekräfta skolvalet genom att också logga in.

Öppet hus
När det gäller Öppet Hus på våra skolor kommer denna information i våra digitala kanaler.

För mer information
Inskrivning av elev till förskoleklass Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 december 2022