Istjocklek på Möllers mosse 2022-12-16

All vistelse på isen sker på egen risk

Isen på Möllers mosse mäter nu mellan 6 och 10 cm.
Enligt Sveriges snöskoterägares riksförbunds rekommendationer om istjocklek ska isen vara mer än 7 cm för att anses säker att gå ut på.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 december 2022