Se över din fastighet för att undvika blöta överraskningar

Vi har haft kallt och minusgrader en tid och nu höjer sig temperaturen igen. Då finns det alltid en risk att vattenledningar kan frysa sönder.

Sjöbo kommun arbetar aktivt med att leta efter läckor och åtgärdar dem efterhand som de upptäcks. Du som fastighetsägare spelar en viktig roll genom att hjälpa oss att se över din fastighet.

Vattenmätare

När temperaturen sjunker några grader under nollstrecket finns det risk för att vattenmätaren fryser sönder om den sitter i ett ouppvärmt utrymme. En sönderfryst vattenmätare kan orsaka stora vattenskador som är dyra att reparera. Se till att vattenmätaren sitter varmt och torrt. Ha också som vana att regelbundet kontrollera vattenmätaren om det finns risk för låga temperaturer, till exempel vid ett strömavbrott. Vid ett strömavbrott tar det bara några timmar innan värmen sjunker.

Vattenläcka i fastighet

En droppande vattenkran eller en läckande toalett kan snabbt bli många kubikmeter. Men en del vattenläckor är inte synliga. Om du har haft en hög förbrukning som inte går att förklara och det inte finns ett synligt läckage, kan det finnas en dold vattenläcka som måste åtgärdas så fort som möjligt. Om du misstänker en dold vattenläcka kan du göra en nattavläsning på vattenmätaren eller kontrollera fastighetens vattenledningssystem. Kontakta sedan en VVS-firma för att få hjälp att åtgärda läckan.

Vattenläcka i kommunens ledningar

Om du ser en vattenläcka utomhus i kommunens ledningar, är vi tacksamma om du så snabbt som möjligt kontaktar oss.
Dagtid kontaktar du - Kontaktcenter 0416 - 270 00 (8 – 16) eller kundtjänst på tekniska förvaltningen tel. 0416-271 53.
Utanför kontorstid kontaktar du SOS-alarm 040-676 94 58.

I samband med vattenavstängningar vid exempelvis vattenläckor och underhållsarbete kan det förekomma missfärgat vatten. Här kan du läsa om vad det beror på och hur du ska göra.

I de flesta fall är missfärgat vatten ofarligt. Men för säkerhets skull rekommenderar vi att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart innan du använder det. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning.

Gult eller brunt vatten
Vattnet innehåller små partiklar av järnoxid som kommer från rost i ledningarna. Rostpartiklar kan lossna när trycket i ledningen förändras i samband med läckor, reparation eller underhåll av ledningsnätet.

Vitt eller gråvitt vatten
Vattnet innehåller luft som bildar mikrobubblor när det tappas upp. Efter någon minut försvinner bubblorna. Detta är helt ofarligt.

Svart vatten
Vattnet innehåller mangan, ett naturligt grundämne som finns i grundvatten

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2022