2022 års resultat av trygghetsmätning

Bild

Årets lokala trygghetsmätning visar att tryggheten ligger på en stabil nivå men är samtidigt en marginel nedgång i kommunen i helhet. I år ligger den upplevda tryggheten på 1.76, jämfört året innan då siffran låg på 1.70.

Bakgrund

Varje år utför Polisen Region Syd en trygghetsmätning för att mäta den upplevda tryggheten i kommunerna. Resultatet sammanfattas i vad som kalla ett problemindex, en sexgradig skala där 1 tyder på hög upplevd trygghet och 6 tyder på hög otrygghet.

Resultat av undersökningen

I Sjöbo tätort har resultatet gått ner något, från 2.05 år 2021 till 2.08 år 2022. I byarna har tryggheten ökat något, från det redan relativt bra betyget på 1.46 år 2021 till 1.43 år 2022.
- Det som sticker ut är de upplevda problemen med skadegörelse i tätorten. Främst handlar det om skadegörelse på skolorna, som fått stor medial uppmärksamhet, säger Johan Sandelin, kommunpolis i Sjöbo.

Tidigare års problem har minskat

Fortkörning med bil och moped har tidigare varit ett stort problem. Det är nu endast ett upplevt problem i Sjöbo centrum. Enligt polisen kan förbättringen vara ett resultatet av polisiära åtgärder som satts in. Det handlar bland annat om att A-traktorer tagits i beslag och fler har bötfällts för trafikbrott.
- Trygghetskänslan av att vara ute sent på kvällar har förbättrats kraftigt. Sammanfattningsvis visar undersökningen på väldigt bra siffror, men med det stora undantaget för skadegörelse, avslutar kommunpolis, Johan Sandelin.

Mer detaljerad information

Här kan du ta del av resultat av trygghetsmätning 2022 , 538.6 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 december 2022