Tjänstepersoner i Sjöbo kommun utsatta för förtal

Sjöbo kommun liggande logotyp

Tjänstepersoner i Sjöbo kommun är utsatta för en förtalskampanj. Det har skickats brev till både politiker och tjänstemän, där det riktas anklagelser mot några utpekade personer. Sjöbo kommun har utrett anklagelserna, anser dem grundlösa och överväger att göra en polisanmälan.

Mycket allvarligt

- Jag ser det som mycket allvarligt att det lämnas oriktiga uppgifter med avsikt att skada tjänstepersoner, säger Dan Sivnert, HR-chef Sjöbo kommun.

Breven som skickats utan avsändare, är en del i vad som HR-chefen Dan Sivnert bedömer vara en förtalskampanj mot ett par personer. Anklagelser i brevet har utretts och bedömts vara grundlösa.

- Vi hanterar ärendet i enlighet med vår handlingsplan vid kränkande särbehandling och trakasserier, säger Dan Sivnert.

- Vi står upp för vår personal och överväger att polisanmäla brevutskicken som förtal. Det här är ett helt oacceptabelt beteende och stöttar berörd personal i detta. säger Karina Hansson, kommundirektör Sjöbo kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 mars 2023