Eldningsförbud i Sjöbo kommun - från 15 maj

Bild

Det är just nu väldigt torrt i skog och mark och brandrisken är hög. Eldningsförbudet gäller från och med onsdag, den 15 maj, i Sjöbo kommun.

Eldningsförbudet innebär

Eldningsförbudet i skog och mark omfattar aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.)

Förbudet omfattar även aktiviteter som innefattar användande av spritbrännare, gasolbrännare, pyroteknik eller så kallade heta arbeten i skog och mark.

Undantag för eldningsförbud

Kommunens iordningsställda grillplatser är undantagna från eldningsförbudet. Det är även tillåtet att grilla med kol/briketter/gas på egen tomt med grill på ben eller stativ, så att det inte finns risk för brandspridning.

Grillen ska placeras på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden. Engångsgrillar får inte användas.

Eldningsförbudet gäller tills vidare

Eldningsförbudet gäller tills att beslut om att häva förbudet fattas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 maj 2024