Planerade arbeten på Västergatan i augusti

Karta som markerar berört område av Västergatan

Röd sträcka visar berört område av Västergatan

Under veckorna 34 - 40 sker arbete med att asfaltera delar av Västergatan.

Samtidigt med arbetet sker en översyn för oskyddade trafikanter på samma sträcka.
Trafiken påverkas under arbetets gång och skyltning visar alternativ väg.

Mer information kommer när vi närmar oss vecka 34.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2024