Nominering arkitekturpriset

För att uppmärksamma och premiera väl gestaltade livsmiljöer som bidrar till ett attraktivt och hållbart samhälle delar Sjöbo kommun årligen ut ett arkitekturpris till en byggnad eller utemiljö av hög arkitektonisk kvalitet. Priset vill uppmuntra, engagera och bidra till samtal kring den gestaltade livsmiljön i Sjöbo kommun.

Arkitekturpriset kan gå till ett byggnadsverk eller en grupp av byggnader, en tillbyggnad, renovering eller restaurering, ett landskapsarkitekturobjekt eller annan anlagd utemiljö eller ett område som omfattar flera delar av ovanstående. Objektet ska vara beläget i Sjöbo kommun. Priset delas ut på Byggforum i november.

Nominera till arkitekturpriset

Skicka in din nominering senast 30 september!


Obligatorisk

Frivillig information

Frivillig information

Frivillig information
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2022