Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om avfallshantering.
Saknar du en fråga är du välkommen att kontakta kundtjänst.

Vad går abonnemangsavgiften till?

Jag vill betala min faktura via autogiro, hur gör jag?

Hur ska kärlet stå?

Måste jag ha matavfallsinsatsen i mitt kärl?

Mitt kärl har inte blivit tömt, kan jag lägga soporna där de får plats?

Min insats är försvunnen sen förra tömningen?

Locket är trasigt efter senaste tömningen?

Vad gör jag om jag vill byta storlek på kärlet?

Hur gör jag när mina påsar tar slut?

I ert informationsmaterial står det att man ska vika matavfallspåsen vid den streckade linjen, jag har ingen linje på mina påsar?

Hur försluter jag de nya påsarna?

Kan man avboka obligatoriska slamtömningar?

Hur gör jag för att beställa eller avbeställa slamtömning?

Vill du köpa ett 140 l kärl?

Jag vill ha gemensamt sopkärl med grannen, går det?

Kan jag ta hand om matavfallet själv?

Jag har hört att allt blandas när man har sorterat förpackningar och tidningar. Stämmer det?

Är det bra att källsortera förpackningar?

Bor du i lägenhet?

Vad är restavfall?

Vem tar hand om restavfallet?

Hur ska jag göra för att undvika fluglarver i kärlet?

Var ska jag slänga värmeljuskopparna?

Vad går abonnemangsavgiften till?

Hämtningskostnaden utgör 54% av avgiften.

Jag vill betala min faktura via autogiro, hur gör jag?

Det går bra att betala fakturan via autogiro. Ta kontakt med kundtjänst så skickar vi ut en anmälningsblankett.

Hur ska kärlet stå?

Kärlet ska stå med handtaget vänt utåt och på hårdgjord yta, inte singel.

Måste jag ha matavfallsinsatsen i mitt kärl?

Ja, oavsett om du har något matavfall eller inte, så måste insatsen sitta i, annars kommer kärlet inte att tömmas.

Mitt kärl har inte blivit tömt, kan jag lägga soporna där de får plats?

Nej, avfallet får inte blandas för då kommer kärlet ej att tömmas.

Min insats är försvunnen sen förra tömningen?
Locket är trasigt efter senaste tömningen?

Kontakta kundtjänst så meddelar de Ohlssons.

Vad gör jag om jag vill byta storlek på kärlet?

Du kan fylla i formuläret som finns på höger sida.

Hur gör jag när mina påsar tar slut?

Kläm fast en tom påse i kärlet så vet hämtningspersonalen
från Ohlssons att du behöver fler påsar och lägger en ny bunt i ditt sopkärl.Så många du har behov av, vi har beräknat att det ska gå 5 påsar/vecka i ett normalhushåll.

I ert informationsmaterial står det att man ska vika matavfallspåsen vid den streckade linjen, jag har ingen linje på mina påsar?

Det har blivit feltryck på påsarna, dock har nya påsar kommit med streckad linje. Det går fortfarande att använda de gamla påsarna, vik påsen ungefär vid texten MATAVFALL istället.

Hur försluter jag de nya påsarna?

Det finns en klisterremsa att försluta påsen med. Vik påsen och dra av skyddsfilmen, vik påsen ännu en gång.

Kan man avboka obligatoriska slamtömningar?

Nej, det kan du inte men du kan boka om och få tömning en annan vecka.

Hur gör jag för att beställa eller avbeställa slamtömning?

Du kan välja mellan att ringa kundtjänst eller att skicka ett mail till vår kundtjänst.

Vill du köpa ett 140 l kärl?

Den 1 juni 2010 försvann 140 l kärlet som abonnemangsalternativ i Sjöbo kommun. Några kärl kommer vi att återanvända vid sortering av matavfall för verksamheter eller flerbostadhus. En del kärl kommer dock att erbjudas för försäljning till privat personer. Är du intresserad av att köpa 140 l ta kontakt med Ohlssons på 0418-450200 eller via mail till . Ett kärl kostar 225 kr inkl. moms.

Jag vill ha gemensamt sopkärl med grannen, går det?

Vill du ha gemensamt kärl med grannen så går detta bra. En av de två närboende fastighetsinnehavarna, maximalt 500 m avstånd, ska stå som huvudkund. Kärlen/kärlet registreras på huvudkundens fastighet och ska vid tömning vara placerade på denna fastighet. Den andre fastighetsinnehavaren står som medsökande. Båda fastighetsinnehavarna kommer att motta faktura från kommunen. Byter en av fastigheterna ägare måste ansökan skickas in på nytt.
För att ansöka om delat kärl fyll i blanketten till höger.

Årskostnaden vid gemensamt kärl per hushåll är 1683 kr inkl. moms/år (totalt 3366 kr/år) och inte den delade årskostnaden på 2469 kr inkl moms. Anledningen till detta är att de gemensamma hushållen endast delar på kostnaden för tömning och behandling av avfallet i kärlet.
Förutom tömning och behandling av avfallet i kärlet är det utgifter för drift och behandling av avfall inlämnat vid återvinningscentralen, kommunens övergripande arbete med planering, information, kundtjänst, upphandling, fakturering, hantering av farligt avfall, nedskräpning mm. Alla dessa övriga kostnader belastar vardera hushåll eftersom dessa tjänster tillhandahålls båda hushållen separat.

Kan jag ta hand om matavfallet själv?

Ja, det går bra men du måste ha en av miljö- och byggnadsförvaltningen godkänd kompostbehållare. För mer information läs mer på återvinning och kompostering.

Jag har hört att allt blandas när man sorterat förpackningar och tidningar. Stämmer det?

Nej, det gör det inte. Det är en vanlig, men felaktig uppfattning. För de som hämtar sorterade förpackningar på återvinningsstationen är det mycket viktigt att det är just en ren fraktion. Är avfallet blandat får de mindre betalt när de säljer det vidare för återvinning. Ohlssons bilar har fyra fack inuti i lastutrymmet, så att soporna inte blandas.

Är det bra att källsortera förpackningar?

Ja, genom att källsortera förpackningar kan vi använda materialet igen. Då slipper vi ta ny råvara från naturen. 1998 samlade man i Sverige in papper och kartong som motsvarar 10 miljoner stora träd!! Metall kräver mycket energi för att tas fram ur berggrunden. Men när vi gör ny metall av gamla aluminiumburkar används bara fem procent av den energi som skulle förbrukats om vi skulle ta fram ny aluminium. Metall kan återvinnas hur många gånger som helst utan att få sämre kvalitet.

Bor du i lägenhet?

Kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening och få reda på vad som gäller hos dig.

Vad är restavfall?

Restavfall är det lilla som blir över när du har sorterat dina sopor. Exempel på restavfall är blöjor, krossat dricksglas, textilier, porslin, blomkrukor, gamla skor, fimpar, dammsugarpåsar och plastartiklar som ej är förpackningar.

Vem tar hand om restavfallet?

Ohlssons transporterar restavfallet till Sysav i Malmö. Dygnet runt, året om, eldas avfall i Sysavs avfallskraftvärmeverk. Soporna som eldas blir till el och värme.

Hur ska jag göra för att undvika fluglarver i kärlet?

Det är viktigt att påsen inte fylls ända upp utan att man kan försluta den ordentligt. På så sätt minimeras möjligheten till uppkomst av fluglarver.
Tänk på att inte slå bekämpningsmedel i kärlet.
Vid rengöring av kärlet får inte diskmedel eller dylikt hällas ut i rännstensbrunnarna.

Var ska jag slänga värmeljuskopparna?

I mars kom Naturvårdsverket med sin tolkning av ett förtydligande för värmeljuskoppar gjort av EU, rörande EU-direktivet för producentansvar. Enligt EU finns det inte något producentansvar för värmeljuskoppar eftersom de inte räknas som en förpackning. Därför är återvinningsstationerna fel plats för att ge dessa ett nytt liv.

Eftersom värmeljuskoppen inte definieras som en förpackning är det varje kommun som ska besluta om hur koppen ska hanteras då ljuset brunnit ut. I Sjöbo kommun ska värmeljuskopparna i första hand lämnas som metall på återvinningscentralen i Omma.