Fyrfackskärl

Efter nio år med fyrfackssystemet är det dags att finslipa insamlingen. Fyrfackskärlen får nya indelningar som speglar önskemålen från kommunens invånare samt hur mängderna av de olika avfallsslagen förändras framöver. Alla som har tvåfackskärl idag får en helt ny uppsättning fyrfackskärl inklusive batteribox.

Hur går bytet till?

Bytet sker genom att kärl 1 (alternativt tvåfackskärlet) hämtas samma dag som ett nytt kärl 1 sätts ut.
Samtidigt byter vi insatsen i kärl 2 (alternativt ett nytt kärl 2) och märker om kärlen med nya klisterlappar som visar var respektive avfall ska läggas. Allt görs under samma dag för att underlätta så mycket som möjligt för dig.

För att bytet ska göras möjligt är det viktigt att dina kärl är framställda under hela bytesperioden, fram till att skiftet har skett. När du har fått dina kärl bytta kan du ställa in kärlen på sin vanliga plats igen.

Utsättning av de nya kärlen påbörjas under vecka 12 och beräknas pågå under drygt två månader.
Observera att byte även kan ske på helgdagar.
Information skickas ut via post till samtliga abonnenter.

Mått: 870 mm djupt, 1100 mm högt och 750 mm brett
Volym: 2 x 370 liter
Kvm: Bägge kärlens totala yta är 1x2 m

Kärl 1
Matavfall: 120 liter
Restavfall: 160 liter
Tidningar: 60 liter
Metallförpackningar: 30 liter

Kärl 2
Pappersförpackningar: 155 liter
Plastförpackningar: 155 liter
Färgade förpackningar: 30 liter
Ofärgade glasförpackningar: 30 liter


Indelning i de nya kärlen

Bild på indelning i de nya kärlen

Ställ kärlen vid din tomtgräns.
Max 5 meter från tomtgränsen för lägsta taxa.
Tänk på framkomligheten, inga buskage eller träd i vägen.
Fast yta under kärlen och på dragvägen till tomtgränsen.
Handtagen ut mot vägen på tömningsdagen.

Tänk på att kärlet inte töms om avfallet är felsorterat eller om insatser saknas.

För att minska dagens transporter/utsläpp och kostnader behöver alla avfallsfraktioner lämnas på samma ställe. Anläggandet av en omlastningscentral i Sjöbo möjliggör detta. Omlastningscentralen har kapacitet att ta emot avfall från mat- och restavfall, pappersförpackningar, plastförpackningar, tidningar och returpapper, metallförpackningar samt färgat och ofärgat glas. Även batteriboxen med mindre ljuskällor och batterier töms här.

Under 2019 ska omlastningscentralen anläggas bredvid återvinningscentralen i Sjöbo. När den står färdig kan både körsträckor och körtider minskas vilket ger mindre bränsleutsläpp och är positivt för miljön. Det är också först då som utsättningen av nya kärl kan påbörjas.

Varje år utför vi plockanalyser på det som finns i restavfallspåsen hos Sjöboborna. Plockanalys innebär att en i förväg bestämd mängd hushållsavfall plockas ut och sorteras i rätt avfallskategori. Genom plockanalysen får vi reda på vad restavfallet består av och vilka återvinningsbara material som inte sorteras ut. Med hjälp av resultatet från plockanalyser utvärderar vi insamlingssystemet.

1:a pris sodastreamer David Svensson, Lidingö
2:a-5:e pris 2 st biobiljetter
Johannes Bruun, Eggelstad
Lennart Palmén, Blentarp
Lisbeth Wihlborg, Blentarp
Margit Jönsson, Lövestad

De rätta svaren på frågorna:

Fråga

Svar

Hur sorterar du chipspåsen?

Plastförpackningar

Hur många kg avfall uppstår vid tillverkningen av en mobiltelefon?

86 kg

Hur många varv runt jorden, med en personbil, kommer man med kommunens insamlade matavfall 2018?

37 varv

Utslagsfråga: Hur många fyrfacksabonnemang finns det i kommunen den 31 maj 2019?

6 715 abonnemang


Kontakt

 • Kundtjänst tekniska förvaltningen

  Kundtjänst tekniska förvaltningen

  0416 - 271 53

  kundtjanstteknik@sjobo.se

  Besöksadress

  Ommavägen 30

  Postadress

  275 33 Sjöbo

  Expeditionstider Ommavägen 30:

  Måndag till fredag 10:00 - 15:00, lunchstängt 12:00-13:00. Övriga tider enligt överenskommelse.

  Telefontider:

  Måndag till onsdag 10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
  Torsdag till fredag 10:00 - 12:00

  Vill du komma i kontakt med en handläggare på vår förvaltning kan du välja mellan att ringa till vår kundtjänst eller till kommunens växel och be att bli kopplad eller lämna ett meddelande så ringer vi upp dig.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 januari 2020
Sidan publicerad av: Åsa Löfgren
Bygga, bo och miljö