Fyrfackskärl

Efter nio år med fyrfackssystemet är det dags att finslipa insamlingen. Fyrfackskärlen får nya indelningar som speglar önskemålen från kommunens invånare samt hur mängderna av de olika avfallsslagen förändras framöver. Alla som har tvåfackskärl idag får en helt ny uppsättning fyrfackskärl inklusive batteribox.

 

Hur går bytet till?

Bytet sker genom att kärl 1 (alternativt tvåfackskärlet) hämtas samma dag som ett nytt kärl 1 sätts ut. Samtidigt byter vi insatsen i kärl 2 (alternativt ett nytt kärl 2) och märker om kärlen med nya klisterlappar som visar var respektive avfall ska läggas. Allt görs under samma dag för att underlätta så mycket som möjligt för dig.

Ställ fram dina kärl för byte
För att bytet ska göras möjligt, är det viktigt att dina kärl är framställda under hela bytesperioden, fram till att skiftet har skett. När du har fått dina kärl bytta kan du ställa in kärlen på sin vanliga plats igen.

Utsättning av de nya kärlen pågår
Arbetet med att byta ut alla kärl i kommunen beräknas ta cirka två månader.
Observera att byte även kan ske på helgdagar. Information skickas ut via post till samtliga abonnenter.

För att du lättare ska kunna sortera ditt avfall finns här en sorteringsguide som du enkelt kan skriva ut och spara. Den har tidigare skickats ut som brev till alla villahushåll i samband med information om kärlbyte och ändrade tömningsdagar. Observera att den tryckta versionen har vänt på facket för färgat och ofärgat glas. Den digitala versionen är den korrekta.

Du hittar sorteringsguiden här.

Batteriboxen levereras i slutet av projektperioden till de som byter från tvåfackskärl till fyrfackskärl. Detta sker för att logistiken i projektet ska fungera smidigt.

För dig som har fastighetsnära insamling av förpackningar i 4-fackskärl ingår även insamling av uttjänta batterier och ljuskällor.

När boxen börjar bli full hänger du ut den på kärl 2 i samband med tömning. Det är bara bilen som tömmer kärl 2 som har möjlighet att hämta ljuskällor och batterier. På boxen finns två platspiggar som du använder för att hänga boxen på kärlet.

Förvara boxen på en lämplig plats inomhus, gärna i garaget eller förrådet. Till boxen följer en hängare med som du kan montera inomhus.

Mått: 870 mm djupt, 1100 mm högt och 750 mm brett
Volym: 2 x 370 liter
Kvm: Bägge kärlens totala yta är 1x2 m

Kärl 1
Matavfall: 120 liter
Restavfall: 160 liter
Tidningar: 60 liter
Metallförpackningar: 30 liter

Kärl 2
Pappersförpackningar: 155 liter
Plastförpackningar: 155 liter
Färgade förpackningar: 30 liter
Ofärgade glasförpackningar: 30 liter


Ställ kärlen vid din tomtgräns.
Max 5 meter från tomtgränsen för lägsta taxa.
Tänk på framkomligheten, inga buskage eller träd i vägen.
Fast yta under kärlen och på dragvägen till tomtgränsen.
Handtagen ut mot vägen på tömningsdagen.

Tänk på att kärlet inte töms om avfallet är felsorterat eller om insatser saknas.

För att minska dagens transporter/utsläpp och kostnader behöver alla avfallsfraktioner lämnas på samma ställe. Anläggandet av en omlastningscentral i Sjöbo möjliggör detta. Omlastningscentralen har kapacitet att ta emot avfall från mat- och restavfall, pappersförpackningar, plastförpackningar, tidningar och returpapper, metallförpackningar samt färgat och ofärgat glas. Även batteriboxen med mindre ljuskällor och batterier töms här.

Omlastingscentralen togs i drift den 2 mars 2020. I och med detta minskar både körsträckor och körtider vilket ger mindre bränsleutsläpp och är positivt för miljön.

Varje år utför vi plockanalyser på det som finns i restavfallspåsen hos Sjöboborna. Plockanalys innebär att en i förväg bestämd mängd hushållsavfall plockas ut och sorteras i rätt avfallskategori. Genom plockanalysen får vi reda på vad restavfallet består av och vilka återvinningsbara material som inte sorteras ut. Med hjälp av resultatet från plockanalyser utvärderar vi insamlingssystemet.

Kontakt

 • Kundtjänst tekniska förvaltningen

  Kundtjänst tekniska förvaltningen

  0416 - 271 53

  kundtjanstteknik@sjobo.se

  Besöksadress

  Ommavägen 30

  Postadress

  275 33 Sjöbo

  Expeditionstider Ommavägen 30:

  Måndag till fredag 10:00 - 12:00. Övriga tider enligt överenskommelse.

  Telefontider:

  Måndag till fredag 10:00 - 12:00

  Vill du komma i kontakt med en handläggare på vår förvaltning kan du välja mellan att ringa till vår kundtjänst eller till kommunens växel och be att bli kopplad eller lämna ett meddelande så ringer vi upp dig.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2020
Sidan publicerad av: Åsa Löfgren