Vanliga frågor och svar om sopor och sophämtning

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om avfallshantering.
Saknar du en fråga är du välkommen att kontakta kundtjänst.

Hämtningskostnaden utgör 54% av avgiften.

Det går bra att betala fakturan via autogiro. Kontakta kundtjänst så skickar vi ut en anmälningsblankett.

Kärlet ska stå med handtaget vänt utåt och på hårdgjord yta, inte singel.

Ja, oavsett om du har något matavfall eller inte, så måste insatsen sitta i, annars kommer kärlet inte att tömmas.

Nej, avfallet får inte blandas för då kommer kärlet ej att tömmas.

Kontakta kundtjänst så meddelar vi entreprenören Ohlssons.

Kläm fast en tom påse i kärl 1 så vet hämtningspersonalen
från Ohlssons att du behöver fler påsar och lägger en ny bunt i ditt sopkärl.

Ja, det går bra men du måste ha en av stadsbyggnadsförvaltningen godkänd kompostbehållare.

Nej, det gör det inte. Det är en vanlig, men felaktig uppfattning.
För de som hämtar sorterade förpackningar på återvinningsstationen är det mycket viktigt att det är just en ren fraktion. Är avfallet blandat får de mindre betalt när de säljer det vidare för återvinning. Ohlssons bilar har fyra fack inuti i lastutrymmet, så att soporna inte blandas.

Ja, genom att källsortera förpackningar kan vi använda materialet igen.
Då slipper vi ta ny råvara från naturen. 1998 samlade man i Sverige in papper och kartong som motsvarar 10 miljoner stora träd!! Metall kräver mycket energi för att tas fram ur berggrunden. Men när vi gör ny metall av gamla aluminiumburkar används bara fem procent av den energi som skulle förbrukats om vi skulle ta fram ny aluminium. Metall kan återvinnas hur många gånger som helst utan att få sämre kvalitet.

Kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening för att få reda på vad som gäller hos dig.

Restavfall är det lilla som blir över när du har sorterat dina sopor. Exempel på restavfall är blöjor, krossat dricksglas, textilier, porslin, blomkrukor, gamla skor, fimpar, dammsugarpåsar och plastartiklar som ej är förpackningar.

Ohlssons transporterar restavfallet till Sysav i Malmö. Dygnet runt, året om, eldas avfall i Sysavs avfallskraftvärmeverk. Soporna som eldas blir till el och värme.

Det är viktigt att påsen inte fylls ända upp utan att man kan försluta den ordentligt. På så sätt minimeras möjligheten till uppkomst av fluglarver.
Tänk på att inte slå bekämpningsmedel i kärlet.
Vid rengöring av kärlet får inte diskmedel eller dylikt hällas ut i rännstensbrunnarna.

Eftersom värmeljuskoppen inte definieras som en förpackning är det varje kommun som ska besluta om hur koppen ska hanteras då ljuset brunnit ut. I Sjöbo kommun ska värmeljuskopparna i första hand lämnas som metall på återvinningscentralen i Omma.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juni 2020
Sidan publicerad av: Åsa Löfgren
Bygga, bo och miljö