Batteriboxen

För dig som har fastighetsnära insamling av förpackningar i 4-fackskärl ingår även insamling av uttjänta batterier och ljuskällor.

När boxen börjar bli full hänger du ut den på kärl 2 i samband med tömning. Det är bara bilen som tömmer kärl 2 som har möjlighet att hämta ljuskällor och batterier. På boxen finns två platspiggar som du hänger boxen i på kärlet.

Förvara boxen på en lämplig plats inomhus, gärna i garaget eller förrådet. Till boxen följer en hängare med som du kan monteras inomhus.

Nej, det kostar inget extra att ha en batteribox. Tjänsten ingår i abonnemangskostnaden för fyrfackskärlen.

Om boxen försvinner eller förstörs (på ett sätt som inte orsakats av Ohlssons) blir du som fastighetsägare ersättningsskyldig. Det är bra om batteriboxen bara hängs ut på kärlet när den behöver tömmas för att underlätta för de som tömmer kärlen.

Om du sorterar fel kan det bli att boxen inte töms. Du får sortera om det och hänga ut den vid nästa tömning.

Då töms den inte. Om batteriboxen vid upprepade tillfällen hänger på kärl 1 i samband med tömning av kärlet kan det bli så att ditt kärl inte töms.

Större batterier (bilbatterier, blyackumulatorer med flera) lämnar du på återvinningscentralen i Sjöbo. Länk till annan webbplats.

Om batteriet inte går att ta ut lämnar du hela apparaten som elavfall på återvinningscentralen i Sjöbo. Länk till annan webbplats.
Om det är en mindre apparat (exempelvis en mobiltelefon) kan du lägga den i facket för småelektronik i insamlingsskåpet "Samlaren" som du hittar på Ica Kvantum i Sjöbo eller Ica Nära Hansson i Lövestad.

Den dagen ditt abonnemang upphör är det viktigt att både batteriboxen och matavfallspåshållaren finns kvar till nästa abonnemangsinnehavare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 mars 2021