Hemtagning av kärl 2

Du som inte vill ha ditt kärl 2 kan ansöka om hemtagning av kärlet. 

Krav på kärl 2 från 2023

Ny lagstiftning träder i kraft under 2023, detta innebär att det blir ett lagkrav på att alla bostadsfastigheter ska ha kärl 2. Då sätts kärlet ut på nytt till din fastighet.

Du hittar mer information om ny lagstiftning längre ner på sidan.
För att tekniska förvaltningen ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi behandla dina personuppgifter.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 mars 2021