Kommunal insamling av förpackningar i flerbostadshus från 2024-01-01

Regeringen beslutade i juni 2022 att förpackningar ska övergå till kommunal insamling från och med 1 januari 2024.
Det innebär att alla hushåll ska ha hushållsnära insamling av förpackningar av plast, papper, metall, ofärgat och färgat glas samt returpapper.

Fastighetsägare med flerbostadshus som idag har avtal om fastighetsnära insamling av förpackningar med privata entreprenörer ska övergå i kommunal regi från och med
den 1 januari 2024.
Informationsbrev har skickats ut till berörda fastighetsägare.

Senaste uppdateringar

Utsättningen av sorteringskärl påbörjas under vecka 2 - 2024:
Vecka 2              4-fackskärl
Vecka 3 – 5       Sorteringskärl Sjöbo Centrum
Vecka 5 – 6       Sorteringskärl Landsbyggden

Mina sidor Öppnas i nytt fönster. finns uppgifter om de abonnemang och tjänster som kommunen utför åt er idag. Logga in med kundnummer och ert organisationsnummer.

Om ni har ett låst miljöhus behöver ni lämna fler nycklar till kommunens entreprenör, Ohlssons AB. Det beror på att fler sopbilar kommer behövas för att tömma sopkärlen i ditt miljörum.
Ta kontakt angående detaljer om överlämningen av nycklar till Anthony Jansson, Ohlssons driftschef via e-post anthony.jansson@ohlssonsab.se eller via telefon 0725-32 04 40.

Genom att sortera dina sopor väl kan farliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt. Därmed skyddas människor och miljö. Genom att hålla isär olika material kan det mesta också återvinnas så att det kan bli nya produkter. Vi sparar energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.


Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation för avfallshantering har tagit fram en
sida med sorteringsanvisningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här finner ni bland annat sorteringsanvisningar, information om källsortering, fakta om avfall och tips för att minska avfallsmängderna.

Som fastighetsägare kan ni vinna på att så mycket som möjligt sorteras ut till materialåtervinning. Då minskar kostnaderna för restavfallet som skickas för energiåtervinning.
Bra vägledning för hur de boende ska sortera sitt avfall ges med det nya skyltsystemet, som nu införs av allt fler kommuner över hela Norden. Du kan läsa mer om det och ladda ner underlag till egna skyltar på www.sverigesorterar.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Via Hämtningskalender - Sjöbo kommun (sjobo.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du enkelt se när vi kommer och tömmer dina sopkärl. Hämtningsdagarna uppdateras några dagar efter att dina nya kärl har ställts ut.
För att hitta ditt schema anger du adressen där dina sopkärl står i sökfältet.

Kärl 140 liter
Mått: 550 mm djupt, 1115 mm högt och 484 mm brett

Kärl 190 liter
Mått: 705 mm djupt, 1175 mm högt och 575 mm brett

Kärl 370 liter
Mått: 805 mm djupt, 1200 mm högt och 770 mm brett

Kärl 660 liter
Mått: 775 mm djupt, 1225 mm högt och 1255 mm brett

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2024