Verksamhet

Som verksamhet är du skyldig att sortera ut matavfall, glas, tidningar, metall-, plast- och pappersförpackningar och lämna till återvinning. Även farligt avfall ska sorteras ut från övriga sopor.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att sortera och slänga vårt avfall på rätt sätt så att påverkan på miljön blir så liten som möjligt.