Bo i Sjöbo

I Sjöbo kommun finns ett omväxlande och spännande landskap.
Kommunen sträcker sig över ett område på ca 500 kvadratkilometer, och här finns bördiga slätter, vidsträckta skogsområden med vilda djur, våtmarker med sällsynta växter, vackra slott, stora strövområden och en golfbana i skogsmiljö.

Cirka 19 000 personer bor i kommunen, och det bor ungefär lika många i tätorterna som på landsbygden. Sjöbo tätort ligger mitt i kommunen med ca 40 minuter till Malmö, ca 35 minuter till Lund, ca 25 minuter till Ystad och ca 1 timme till Köpenhamn. Tätorten Blentarp ligger i västra delen av kommunen, Lövestad i öster och Vollsjö och Bjärsjölagård i norr.

I Sjöbo kommun kan vi erbjuda fribyggartomter i ett flertal attraktiva boendemiljöer, barnomsorg, skola, rik fritid med jakt, fiske, kultur, föreningsliv och idrott. Vi har ett nära samarbete med våra invånare genom bland annat bygderåd, ungdomsråd och folkhälsoråd. Vi arbetar för att näringslivsklimatet ska bli ännu bättre eftersom det ska vara lätt att vara företagare i vår kommun. Vi uppmuntrar entreprenörskap i skolan och samarbete över kommungränserna.

Vacker vy över Blentarp.

Vi kan erbjuda väl utbyggd samhällsservice med närhet till hälso- och sjukvård. Vi har bra kommunikationer med regiontrafik och nära till tåg och flygplatser. Bredband via fiber finns i och kring de flesta av tätorterna.

I eller nära Sjöbo kommun finns goda vidareutbildningsmöjligheter vid gymnasieskolor och folkhögskolor samt Öresundsregionens universitet och högskolor.