Lediga tomter

I Sjöbo kommun finns kommunala tomter för en- och tvåbostadshus samt verksamheter till försäljning i Sjöbo, Blentarp, Bjärsjölagård, Fränninge, Klasaröd, Lövestad, Vollsjö och Äsperöd.

Priser för tomtmark/kvm Sjöbo Blentarp Övriga
orter
Villatomt byggklar
före 2008-09-30
100:- 100:- 50:-
Villatomt Grimstofta 4:1
etapp 1
225:-
Villatomt Sjöbo Väst
etapp 1
295:-
Villatomt Blentarp 67:2
225:-
Tomt avsedd för
verksamhet
60:- 60:- 30:-
Tomt för verksamhet i
kombination med bostad.
Utöver pris för villatomt
för yta över 800 kvm:
60:-

För tillkommande tomter och områden kan andra priser komma att fastställas.

Avgifter och taxor för bygglov finns i menyn till vänster.

Industritomter

Kommunen har välbelägna industritomter för nyetablering i Sjöbo, Blentarp, Vollsjö och Lövestad. I Sjöbo finns tomter avsedda för industri kombinerat med bostäder.