Allergi

När man pratar om allergi skiljer man på allergi, överkänslighet och intolerans.
Vid alla tre tillstånden handlar det om att kroppen reagerar på ämnen som människor vanligen tål. Ibland kan det räcka med minimala doser eller till och med lukten av något ämne för att utlösa en reaktion. Allergi, överkänslighet och intolerans kan ge samma symtom men det finns viktiga skillnader, som är avgörande för bl a behandling och medicinering.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 mars 2019
Sidan publicerad av: Annika Jeppsson
Bygga, bo och miljö