Radon

Foto av hus

Det är inte alltid man kan lukta sig till en hälsomässig olägenhet - radon är ett exempel på detta. Radongasen är osynlig och luktar inte, men kan i för höga halter påverka vår hälsa i form av att den är cancerframkallande.

I Sjöbo har markförhållandena kartlagts avseende radonavgång, och ett område har tagits ut där risken för förhöjda värden anses föreligga.

Området sträcker sig från Tolånga och upp i den nordöstra delen av kommunen. Om man bor inom detta så kallade riskområde kan man få gratis radonmätning. Radonmätningen görs på vinterhalvåret under en tremånadsperiod. Det finns även möjlighet att göra korttidsmätning.

Bor du utanför riskområdet får du betala mätningen själv - kostnaden ligger på några hundralappar. Miljöenheten kan ge dig råd och information om hur du ska minska eventuella för höga radonvärden i ditt hus.

Radonprogram för Sjöbo kommun antogs 2006. Programmet innehåller rutiner för hantering av radon vid till exempel planering, bygglovshantering med mera och visar hur kommunen avser nå det regionala delmiljömålet om radon i inomhusluft (bostäder och skolor/förskolor).

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2022