Bygga nytt, ändra eller riva

Här kan du läsa hur hela bygglovsprocessen ser ut, från det att du tar reda på om du behöver ansöka om bygglov för det du vill bygga, till att du fått ett slutbesked.

Ansök i god tid

Om du behöver ansöka om bygglov, tänk då på att ansöka i god tid. Vi har normalt en tidsfrist på 10 veckor på oss att handlägga ett bygglovsärende. Dessa 10 veckor startar först då vi har fått in kompletta handlingar från dig.

Om ärendet behöver utredas får tiden förlängas med ytterligare 10 veckor. Tidsfristerna i ditt ärende framgår av det "Mottagningsbevis" som vi skickar när en komplett ansökan kommit in från dig.

Du kan läsa här om alla steg som ingår i bygglovsprocessen.

E-tjänster och blanketter

Sjöbo kommun är ansluten till portalen Mittbygge.se. Bakom portalen står bland annat Boverket och Lantmäteriet, som bidrar med kunskap från sina specialområden.

Via portalen Mittbygge.se är det enkelt att söka bygglov, rivningslov, marklov med mera – direkt via nätet. Du behöver en e-legitimation för att använda tjänsten.

Du kan även använda våra blanketter.