Altan, uterum, skärmtak

Höjs golvet, så att utrymmet under altanen kan nyttjas för andra ändåmål, som exempelvis förvaring krävs bygglov. Om altanen eller terassen förändrar karaktär på huset, blir det en fasadändring och är bygglovspliktigt.

Uterum

Om du ska glasa in din uteplats som är under tak eller fristående behöver du oftast ansöka om bygglov. Om uterummet kan räknas som friggebod, attefallshus eller attefallstillbyggnad är åtgärderna bygglovsbefriade, och då behöver du göra en anmälan. Läs mer om Friggebod och Attefallshus.

Skärmtak

I anslutning till bostadshus får man utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om takytorna tillsammans är mindre än 15 kvm. Om skärmtaket sträcker sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du berörda grannars skriftliga medgivande.

Att tänka på

Även om du inte behöver ansöka om bygglov är det viktigt att åtgärden inte förändrar byggnadens karaktär. Om din fastighet ligger i kulturhistorisk värdefull miljö så kan du behöva ansöka om bygglov. Detta gäller inom detaljplanerat område, utanför detaljplan, samlad bebyggelse och där det finns områdesbestämmelser.

Här ansöker du

Ansökan ska vara skriftlig. Ritningar och övriga handlingar går bra att mejla till bygglov@sjobo.se. Här hittar du våra blanketter blankett.

Utöver ansökan ska du även skicka in följande handlingar

 • Förslag till kontrollplan. Kontrollplanen anpassas efter vad som ska göras. Den ska beskriva vilka kontroller som ska ske, hur de ska göras, intygas och dokumenteras.

 • Situationsplan. Skala 1:400, där uterummets placering och mått anges, liksom avstånd till tomtgräns. Samtliga byggnader på tomten ska vara inritade.

 • Fasadritning. Skala 1:100, som visar befintlig byggnad samt uterummet. Samtliga fasader ska redovisas. Glöm inte att tydligt redovisa vad som är glasad del respektive annat material.

 • Planritning. Skala 1:100, som redovisar bredd och längd på uterummet samt redovisar var eventuella öppningar och fönster placeras samt kopplingen till befintlig byggnad.

Kontakt

 • Bygglovsenheten

  0416 - 27177

  bygglov@sjobo.se

  Besöksadress

  Ommavägen 30

  Postadress

  275 33 Sjöbo

  Bygglovenhetens telefontider:
  Måndag till onsdag 10:00-12:00.

  Våra telefontider under v.26-33:

  Måndag och Onsdag 10:00-12:00


  Möten bokar du enklast genom att mejla oss.

  I mejlet kan du bifoga ritningar, illustrationer, produktblad och fotomontage (en skiss på ett foto du själv tagit på huset) så underlättar du för oss att svara och ge bra service.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2020