Attefallshus

Attefallshus är en bygglovsbefriade åtgärd, som är tänkt att vara en komplementbyggnad till ditt en - eller tvåbostadshus ( exempelvis villa, par- eller radhus). Det kan exempelvis vara ett förråd, växthus, gäststuga eller garage.

Vid uppförande av ett Attefallshus krävs det alltid en anmälan. Innan man påbörjar arbetet så måste man även få ett startbesked. Bor man i ett en- eller tvåbostadshus (exempelvis villa, par- eller radhus) får man bygga ett eller flera Attefallshus som sammanlagt får vara maximalt 30 kvadratmeter. Attefallshus ska placeras i omedelbar närhet till bostadshuset men måste vara fristående. Tacknockshöjden får inte överstiga 4 meter.

Om du placerar Attefallshuset närmre än 4,5 meter till tomtgräns, behöver du dina berörda grannars skriftliga medgivande. Om attefallshuset placeras närmre än 4,5 meter mot allmän plats behöver du ansöka om bygglov.

Attefallstillbyggnad

Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus (exempelvis villa, rad- eller parhus) så får du göra en tillbyggnad som är maximalt 15 kvadratmeter. Du behöver göra en anmälan och få startbesked innan du börjar bygga. Tillbyggnaden får inte vara högre än bostadshusets nock och om den placeras närmre än 4,5 meter till tomtgräns, behövs berörda grannars skriftliga medgivande.

Att tänka på

Även om det inte behövs bygglov så är där krav som man måste ha i åtanke, exempelvis brandskydd. Information om brandskydd hittar du på Boverket webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Om din fastighet ligger i kulturhistorisk värdefull miljö så kan du behöva ansöka om bygglov.

Här anmäler du

Anmälan ska vara skriftlig. Ritningar och övriga handlingar går bra att mejla till bygglov@sjobo.se

Blankett: Anmälan

Utöver anmälan ska du även skicka in följande handlingar:

 • Förslag till kontrollplan. Kontrollplanen anpassas efter vad som ska göras. Den ska beskriva vilka kontroller som ska ske, hur de ska göras, intygas och dokumenteras.

 • Situationsplan. Redovisa byggnaden och ange yttermått, placering på tomt genom mått till tomt gräns. Skala 1:400.

 • Ritningar. Planer, fasader och sektion i skala 1:100.

 • Övriga handlingar. Beroende på till vad och i vilken omfattning du ska använda ditt attefallshus, så kan du behöva komplettera med ytterliga handlingar. Exempelvis om du ska ha vatten- och avlopp i ditt attefallshus behöver du ha en certifierad kontrollansvarig.

Kontakt

 • Bygglovsenheten

  0416 - 27177

  bygglov@sjobo.se

  Besöksadress

  Ommavägen 30

  Postadress

  275 33 Sjöbo

  Bygglovenhetens telefontider:
  Måndag till onsdag 10:00-12:00.

  Våra telefontider under v.26-33:

  Måndag och Onsdag 10:00-12:00


  Möten bokar du enklast genom att mejla oss.

  I mejlet kan du bifoga ritningar, illustrationer, produktblad och fotomontage (en skiss på ett foto du själv tagit på huset) så underlättar du för oss att svara och ge bra service.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2022