Avgifter och taxor

Här hittar du avgifter och taxor för bygglov och anmälan, samt planavgifter.

Bygglov och anmälan

Tänk på! Detta är inte medräknat i tabellerna nedan:

 • Vid prövning mot bestämmelserna om varsamhet ökar bygglovsavgiften med 10 procent.
 • Vid avvikelse från detaljplanens bestämmelser ökar bygglovsavgiften med 20 procent.
 • Utanför detaljplan ökar bygglovsavgiften med 25 procent.
 • Vid planavvikelse och utanför detaljplan kan avgift för grannehörande tillkomma med upp till 5 000 kronor.
 • Om det är många grannar som ska underrättas kan underrättelse istället ske genom annons i tidning. Avgift kan då tillkomma med cirka 6 000 kronor per annons.
 • Till varje bygglovsavgift tillkommer 245 kronor för expediering och kungörelse av beslutet i Post- och inrikes tidningar.
 • Utöver bygglovavgiften kan en planavgift tillkomma. (Kostnaderna för planavgiften hittar du under en egen rubrik längre ner på sidan).
Bygglovsavgifter

Bygglovet gäller:

Kostnad - Avgift för lov, startbesked och slutbesked börjar på:

Nybyggnad av enbostadshus 50 - 129 kvm

13 060 kr

Nybyggnad av enbostadshus 130 - 199 kvm

17 410 kr

Nybyggnad av enbostadshus 200 - 299 kvm

21 765 kr

Nybyggnad av garage/carport mindre än 50 kvm

4 352 kr

Nybyggnad av garage/carport större än 50 kvm

8 705 kr

Tillbyggnad av enbostadshus 15 kvm eller mindre

3 015 kr

Tillbyggnad av enbostadshus 16 - 49 kvm

5 360 kr

Tillbyggnad av enbostadshus 50 - 129 kvm

11 300 kr

Tillbyggnad takkupa

2 430 kr

Tillbyggnad skärmtak 15 - 30 kvm

2 095kr

Murar och plank vid enbostadshus

3 850 kr

Fasadändring (mindre)

1 760 kr

Fasadändring (större)

3 515 kr

 

Avgifter för anmälan

Anmälan gäller:

Kostnad - Avgift för startbesked och slutbesked börjar på:

Anmälan bygglovbefriad tillbyggnad, mindre än 15 kvm

3 015 kr

Anmälan bygglovbefriad komplementbyggnad, 0 - 25 kvm

4 587 kr

Anmälan bygglovbefriad komplementbostadshus, 0 - 25 kvm

4 587 kr

Anmälan ny bostad i enbostadshus

2 169 kr

Anmälan installation av eldstad

1 046 kr


Planavgift

Planavgift tas ut i samband med bygglov på fastigheter som omfattas av detaljplan som upprättats eller ändrats år 1987 eller senare. Avgiften ska täcka kostnader som uppstår för kommunen vid upprättande eller ändring av detaljplaner.

Planavgift för enbostadshus, oberoende av area

Enbostadshus

Planavgift

Nybyggnad

22 320  kr

Tillbyggnad/ändring

11 160 kr

 

Planavgift för övriga byggnader (ej enbostadshus)

Bruttoarea

Planavgift

Nybyggnad 50-129 kvm

23 654 kr

Nybyggnad 130-199 kvm

31 539 kr

Nybyggnad 200-299 kvm

39 424 kr

Tillbyggnad 50-129 kvm

10 752 kr

Tillbyggnad 130-199 kvm

14 336 kr

Tillbyggnad 200-299 kvm

17 920 kr

Ändring 50-129 kvm

10 752 kr

Ändring 130-199 kvm

14 336 kr

Ändring 200-299 kvm

17 920 kr


Här hittar du fler planavgifter.

Ändra eller stycka av fastighet

Detta handläggs av Lantmäteriet. På deras hemsida kan du få mer information, ansöka, samt se vad respektive ändring kostar.

Lantmäteriets hemsida, om att ändra fastighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

 • Bygglovsenheten

  0416 - 270 00

  bygglov@sjobo.se

  Besöksadress

  Ommavägen 30

  Postadress

  275 33 Sjöbo

  Bygglovenhetens telefontider:
  Måndag till fredag 10:00-12:00.


  Möten bokar du enklast genom att mejla oss.

  I mejlet kan du bifoga ritningar, illustrationer, produktblad och fotomontage (en skiss på ett foto du själv tagit på huset) så underlättar du för oss att svara och ge bra service.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 februari 2020
Sidan publicerad av: Mia Norlin