Tänk på det här innan du söker bygglov

Det är mycket att tänka på innan man söker ett bygglov. Här samlar vi information som kan vara bra att tänka på innan du tar steget och ansöker!

I Sjöbo kommun märks ett allt större intresse för att bygga nytt, bygga till och bygga om. "Bygga i Sjöbo - vägledning för arkitektur och bevarande" ger en gemensam utgångspunkt för byggaktörer, kommunanställda och privatpersoner när det kommer till bedömning av olika byggprojekt. Målet är att tillsammans skapa förutsättningar för livskvalitet i form av livsmiljöer som är väl gestaltade och långsiktigt hållbara för alla.

Bygga i Sjöbo - vägledning för arkitektur och bevarande Öppnas i nytt fönster.

Här hittar du avgifter för bygglov och anmälan, samt planavgifter. Planavgift tas ut i samband med bygglov på fastigheter som omfattas av detaljplan som upprättats eller ändrats år 1987 eller senare. Avgiften ska täcka kostnader som uppstår för kommunen vid upprättande eller ändring av detaljplaner.

Avgifter och taxor Öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2022