Container

Container faller under benämningen "andra anläggningar än byggnader". Vill du anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra en sådan anläggning behöver du i regel ansöka om bygglov. Dock finns några undantag.

I dessa fall behöver du inte ansöka om bygglov:

•Om det rör sig om en anläggning där det i vägplanen (enligt väglagen) eller i järnvägsplanen (enligt lagen om byggande av järnväg) finns undantag från kravet på bygglov.
•Om det är fråga om en anläggning av liten omfattning, i form av en eller flera containrar, i omedelbar närhet till en pågående verksamhet inom ett industriområde, och anläggningen inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Kontakt

 • Bygglovsenheten

  0416 - 27177

  bygglov@sjobo.se

  Besöksadress

  Ommavägen 30

  Postadress

  275 33 Sjöbo

  Bygglovenhetens telefontider:
  Måndag till onsdag 10:00-12:00.

  Våra telefontider under v.26-33:

  Måndag och Onsdag 10:00-12:00


  Möten bokar du enklast genom att mejla oss.

  I mejlet kan du bifoga ritningar, illustrationer, produktblad och fotomontage (en skiss på ett foto du själv tagit på huset) så underlättar du för oss att svara och ge bra service.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2018