Friggebod

Friggebod är en bygglovsbefriade åtgärd, som är tänkt att vara en komplementbyggnad till ditt en - eller tvåbostadshus (exempelvis villa, par- eller radhus). Det kan exempelvis vara ett förråd, växthus, gäststuga eller garage.

Vid uppförandet av Friggebod så behöver du i de flesta fall inte göra en anmälan eller ansöka om bygglov. Men där är ändå saker som man måste ta hänsyn till.

En friggebod är en fristående komplementbyggnad som ska placeras i närheten av ett en- eller tvåbostadshus (exempelvis villa, par- eller radhus). Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte överstiga 15 kvadratmeter. Tacknockshöjden får inte överstiga 3 meter.

Om friggeboden placeras närmre än 4,5 meter till tomtgräns, behöver du dina berörda grannars skriftliga medgivande.

Om friggeboden placeras närmre än 4,5 meter mot allmän platsmark eller väg behöver du ansöka om bygglov.

Att tänka på

Även om det inte behövs bygglov så är där krav som man måste ha i åtanke, exempelvis brandskydd. Information om brandskydd hittar du på Boverket webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Om din fastighet ligger i kulturhistorisk värdefull miljö så kan du behöva ansöka om bygglov.

Kontakt

 • Bygglovsenheten

  0416 - 27177

  bygglov@sjobo.se

  Besöksadress

  Ommavägen 30

  Postadress

  275 33 Sjöbo

  Bygglovenhetens telefontider:
  Måndag till onsdag 10:00-12:00.

  Våra telefontider under v.26-33:

  Måndag och Onsdag 10:00-12:00


  Möten bokar du enklast genom att mejla oss.

  I mejlet kan du bifoga ritningar, illustrationer, produktblad och fotomontage (en skiss på ett foto du själv tagit på huset) så underlättar du för oss att svara och ge bra service.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2021