Garage, carport och förråd

Garage, carport och förråd är byggnader som oftast betraktas som en komplementbyggnad.

Byggnaden ska vara ett komplement till den befintliga huvudbyggnaden och ska placeras i närhet av huvudbyggnaden. Tänk på att inte bygga ihop komplementbyggnaden med huvudbyggnaden. Då betraktas den istället som en tillbyggnad.

Ibland kan en komplementbyggnad klassas som en friggebod eller ett attefallshus och då gäller dessa regler. Regler för friggebod och attefallshus.

Ligger din fastighet inom planlagt område, så kan det i detaljplanen stå hur många, hur höga och hur stora komplementbyggnaderna får vara. Det står även i detaljplanen var på tomten som du får placera din komplementbyggnad.

Bor du utanför område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga en mindre komplementbyggnad utan bygglov. Här kan du läsa mer om bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse.