Kaminer och eldstäder

Att installera en eldstad och/eller rökkanal är anmälningspliktiga åtgärder och kräver att du skickar in en anmälan till oss.

Exempel på situationer som kräver en anmälan:

  • Nyinstallation av eldstad/ kamin
  • Nyinstallation av rökkanal/ skorsten
  • Byte av eldstad
  • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad

Med anmälan bifogar du förslag till kontrollplan.

Startbesked

Samtliga dessa åtgärder kräver att du får ett startbesked - ett beslut om att få påbörja arbetet – från oss i kommunen innan du får påbörja något arbete.

Slutbesked

Byggnadsnämnden utfärdar ett slutbesked när arbetet är klart och du redovisat de begärda handlingarna. Först därefter får anläggningen tas i bruk.

Anmälan

Du kan välja att göra din anmälan digitalt via e-tjänsten mittbygge.se eller genom att fylla i en blankett.

Blankett för anmälan eldstad/rökkanal (PDF-dokument, 44 kB)