Kartor för bygglov

Innan du ansöker om bygglov kan du behöva beställa en karta som du ritar in ditt hus på.

Vilken sorts karta behöver du?

En nybyggnadskarta är en karta som visar på alla de förutsättningar som gäller på en fastighet för att kunna söka bygglov. Det innebär bland annat information om förhållanden på platsen, fastighetsinformation i form av gränser och eventuella servitut, adress, markhöjder, detaljplanebestämmelser , och information om anslutningar för vatten och avlopp.

Genom att använda vår karttjänst Detaljplaner på webben kan du se om du bor inom detaljplanelagt område eller utanför detaljplan.

Komplett nybyggnadskarta (NBKA)

Den här kartan behöver du vid all nybyggnad av huvudbyggnad. Det är även den här kartan du behöver om du har verksamhetsbyggnader eller flerbostadshus och vill göra tillbyggnad eller komplementbyggnader större än 100 kvm.

Förenklad nybyggnadskarta (NBKB)

Den här kartan behöver du om du vill göra tillbyggnad eller komplementbyggnad 25-50 kvm som placeras mindre än 4,5 meter till fastighetsgräns. Det är även denna karta du ska använda vid tillbyggnader och komplementbyggnader större än 50 kvm till en- och två bostadshus.

Nybyggnadskartan levereras till dig digitalt, så du måste uppge e-postadress till oss.

Situationsplan

Den här kartan använder du om du vill göra en tillbyggnad eller komplementbyggnad utanför sammanhållen bebyggelse och detaljplanelagt område, och som placeras längre bort än 4,5 meter till fastighetsgräns.

I vissa fall, om du vill göra en mindre tillbyggnad eller komplementbyggnad till en- och två bostadshus, räcker det med en situationsplan även när du bor inom sammanhållen bebyggelse och detaljplanelagt område. Då ska tillbyggnaden/komplementbyggnaden vara mindre än 50 kvm och placeras på ett område utan större höjdskillnader.

Hur beställer du?

Vi tar ut en avgift för kartan och behöver därför din beställning skriftligt. Tänk på att beställa i god tid.

Använd blanketten Beställning av nybyggnadskarta

Kontakt

 • Bygglovsenheten

  0416 - 270 00

  bygglov@sjobo.se

  Besöksadress

  Ommavägen 30

  Postadress

  275 33 Sjöbo

  Bygglovenhetens telefontider:
  Måndag till fredag 10:00-12:00.


  Möten bokar du enklast genom att mejla oss.

  I mejlet kan du bifoga ritningar, illustrationer, produktblad och fotomontage (en skiss på ett foto du själv tagit på huset) så underlättar du för oss att svara och ge bra service.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2019
Sidan publicerad av: Angela Håkansson