Fastighetsinformation

Fastighetsinformation

Det finns olika sätt att visa ut en fastighetsgräns. Vad som är mest lämpligt beror på syftet med att klargöra gränsen och om resultatet skall vara rättsligt bindande för framtiden.

Uppgifter om gränsmarkeringar och mått finns i förrättningskartan (karta över juridiskt gällande gränser) som upprättades när fastigheten bildades. Dessa kan underlätta sökandet efter befintliga gränsmarkeringar.

Har du giltig e-legitimation på en dator eller Mobilt BankID kan du få tillgång till de ursprungliga förrättningshandlingarna, som till exempel förrättningskartan, på Lantmäteriets hemsida på följande länk: https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Min-fastighet/länk till annan webbplats

Var går min gräns?

Vill du ha hjälp med att leta fram dina gränsmarkeringar kan vi på Strategienheten vara behjälpliga med det genom en så kallad gränsutvisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid en gränsvisning fattas inga nya beslut om gränsens läge, markeringarna har ingen rättsligt bindande verkan, och inga nya gränsmarkeringar sätts ut.

Särskild gränsutmärkning

Om gränsmarkeringar försvunnit, förstörts eller om det är långt avstånd mellan markeringarna eller om det av någon annan anledning är dålig sikt mellan befintliga märken kan en särskild gränsutmärkning göras. En förutsättning för särskild gränsutmärkning är att det inte finns några juridiska tveksamheter om gränsens läge.

Det är Lantmäteriet som genomför särskild gränsutmärkning.

Fastighetsbestämning

Vid en fastighetsbestämning kan man klargöra osäkerheter gällande hur gränserna går mellan de olika fastigheterna. Då utreds och fastställs det var gränsen går och den bestämda gränsen dokumenteras i en förrättningskarta som blir rättsligt bindande.

Det är Lantmäteriet som genomför fastighetsbestämning.

För mer information om:

Särskild gränsutmärkninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fastighetsbestämninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2020