Avvägning

Mätning

Vi utför mätningar till kommunens förvaltningar, privata företag och den enskilda medborgaren.

Strategienheten erbjuder bland annat följande mättjänster;

  • Husutstakning
  • Gränsvisning
  • Lägeskontroll
  • Projekteringsmätning
Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2020