Sjöbo kommun

Sjöbo Kommun

Lägeskontroll

En lägeskontroll görs för att kontrollera att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på den plats som bygglovet eller anmälan anger. Om en lägeskontroll behövs bestäms det vid det tekniska samrådet.

Precis som vid utstakning ska en lägeskontroll göras av behörig person, exempelvis Sjöbo kommuns Strategienhetspersonal.

Extern utförare

Om lägeskontrollen utförs av annan person än Strategienhetens personal ska personen ha grundläggande mätningsteknisk färdighet. Du gör en ansökan med vår ansökningsblankett Ansökan om behörighet för utstakning / lägeskontroll och skickar in i god tid före lägeskontroll ska ske. (Denna ansökan behöver du göra endast en gång.) Ansökan ska sedan godkännas av Byggnadsnämnden, eventuellt i samråd med Lantmäteriet.

Om utsättning utförs av annan än Strategienhetens personal, tas avgift ut för underlagsdata, gränspunkter m.m. med 20 % av den avgift, som skulle utgått om kommunen utfört arbetet.

Efter utförd lägeskontroll ska ansvarig mätningsingenjör eller byggherren snarast skicka in koordinater till geodata@sjobo.se. Koordinaterna ska vara i koordinatsystem SWEREF 99 13 30 i form av en shp.- eller dwg.-fil.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2020