Finutstakning

Finutstakning

Utstakning av hus, garage, tillbyggnad m.m.

Det är viktigt att en byggnad, tillbyggnad eller annan typ av anlägging uppförs på rätt plats, det vill säga exakt på den plats som bygglovet eller startbeskedet anger. Om placeringen eller höjdläget blir fel kan detta leda till stora kostnader för att justera felet, eller skadeanståndsanspråk från berörda grannar.

Utstakningen kan ske inför schaktnings- och sprängningsarbeten (grovutstakning), eller inför gjutning av grunden (finutstakning).

Grovutstakning

För att underlätta markarbetet kan man med fördel göra en grovutstakning någon vecka innan finutstakningen. Då markeras den blivande byggnadens hörn med träpinnar med cirka fem centimeters noggrannhet.

Finutstakning

Görs när markarbetena är utförda och innan byggnadsarbetena påbörjas.

Innan finutstakning kan genomföras krävs att du fått startbesked. Finutstakning innebär att byggnadens fasadliv markeras på profiler med hjälp av spik och murarsnören. Noggrannheten är ett par millimeter.

Beställa husutsättning

Husutsättning görs tidigast efter att startbeskedet är utfärdat av bygglovsenheten. Denna beställer du genom vår blankett Beställning av utstakning och lägeskontroll en till två veckor innan byggnadsformen ska sättas och gjutas.

Förberedelser för dig som beställer husutsättning

Byggherren/beställaren tillhandahåller färdigt profilvirke samt är på plats för att slå ned dessa vid utsättningen. Pålarnas längd bör vara minst 1,2 meter (dimension 45x70 mm) och profilbrädorna 1,5 meter (dimension 22x70 mm), detta för stabilitetens skull.

Som exempel så det profilvirke som behövs till ett fyrkantigt hus är alltså 12-16 spetsade pålar och åtta profilbrädor.


Informativ skiss på finutstakning

Klicka på bilden för att öppna upp den i större format.

Extern utsättare

Om utsättningen utförs av annan person än Strategienhetens personal ska utsättaren ha grundläggande mätningsteknisk färdighet. Om du använder en extern utsättare ska utsättaren göra en ansökan med vår ansökningsblankett Ansökan om behörighet för utstakning / lägeskontroll och skicka in i god tid före utsättning ska ske. (Denna ansökan behöver utsättaren göra endast en gång.) Ansökan ska sedan godkännas av Byggnadsnämnden, eventuellt i samråd med Lantmäteriet.

Om utsättning utförs av annan än Strategienhetens personal, tas avgift ut för underlagsdata, gränspunkter m.m. med 20 % av den avgift, som skulle utgått om kommunen utfört arbetet.

Efter utförd utsättning ska ansvarig mätningsingenjör eller byggherren snarast skicka in koordinater på samtliga hushörn till geodata@sjobo.se. Koordinaterna ska vara i koordinatsystem SWEREF 99 13 30 i form av en shp.- eller dwg.-fil.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2020