Strategienhetens prislista för kart- och mättjänster

Prisexempel för tjänster år 2020, enligt PBL's taxa 2011

Typ av tjänst

Beskrivning

Pris per timme eller utförande

Fullständig nybyggnadskarta (NBK A), inom detaljplanelagt område

Enbostadshus/enstaka byggnad- oavsett tomtyta

7 095,00 SEK

Fullständig nybyggnadskarta (NBK A), inom detaljplanelagt område

Prisexempel: Övriga byggnader; sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar där tomtyta är mindre eller lika med 1 999 kvm.

7 095,00 SEK

Fullständig nybyggnadskarta (NBK A), utanför detaljplanelagt område


timdebitering

Förenklad nybyggnadskarta (NBK B)


timdebitering

GRÄNSVISNING


timdebitering

LÄGESKONTROLL (moms 25 % tillkommer)

Prisexempel: Nybyggnad av huvudbyggnad med en area på 50-199 kvm (fyra punkter)

3 548,00 SEK

LÄGESKONTROLL (moms 25 % tillkommer)

Nybyggnad av komplementbyggnad - garage/uthus till en- och tvåbostadshus (fyra punkter) 50-199 kvm.

1 892,00 SEK

LÄGESKONTROLL (moms 25 % tillkommer)

Prisexempel: Tillbyggnad (4 punkter) 50-199 kvm.

1 892,00 SEK

UTSTAKNING, grov + fin (moms 25 % tillkommer)

Prisexempel: Nybyggnad huvudbyggnad upp till 199 kvm (fyra punkter).

8 514,00 SEK

UTSTAKNING, grov + fin (moms 25 % tillkommer)

Prisexempel: Komplementbyggnad garage/uthus till en- och tvåbostadshus (fyra punkter)

3 311,00 SEK

UTSTAKNING, grov + fin (moms 25 % tillkommer)

Prisexempel: Tillbyggnad (fyra punkter) 15-199 kvm.

2 375,00 SEK

UTSTAKNING, grov (moms 25 % tillkommer)


50 % av priset för finutstakning


Timtaxa f.n. 800 kr/tim.

OBS! Listan här ovan är endast prisexempel.

För exakt prisuppgift kontakta Strategienheten på geodata@sjobo.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 oktober 2020