Marklov

Marklov söker du vid schaktning eller fyllning som ändrar en tomts höjdläge med mer än 0,5 meter om åtgärdens ska vidtas inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse

Marklov kan också krävas vid trädfällning.

Vid en eventuell upptäckt av fornlämning ska en anmälan göras till länsstyrelsen.

Handlingar

Ansökan ska vara skriftlig. Ritningar och övriga handlingar går bra att mejla till bygglov@sjobo.se

Här hittar du vår blankett.

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, vara skalenliga och mätbara. Ritningarna ska vara försedda med fastighetsbeteckning.

Gäller din ansökan trädfällning behöver vi dessa handlingar av dig:

 • Situationsplan på utdrag ur baskartan med trädens placering markerade och numrerade.
 • Numrerade fotografier på de träd som ska fällas.
 • Intyg från en arborist

Startbesked

Ett marklov innebär inte att du får börja åtgärden. För det krävs ett startbesked - ett beslut om att få påbörja arbetet - från oss i kommunen.

Slutbesked

När åtgärden är slutförd ska begärda handlingar och kontroller för åtgärden redovisas.

Att tänka på

I samband med beslut om lov skickas fakturan separat. Ev. planavgift samt kostnad för nybyggnadskarta debiteras samtidigt. Även beslut om avslag är avgiftsbelagt. Det arbete som har utförts debiteras även om en ansökan återtas före beslut. Avgifterna baseras på taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Kontakt

 • Bygglovsenheten

  0416 - 27177

  bygglov@sjobo.se

  Besöksadress

  Ommavägen 30

  Postadress

  275 33 Sjöbo

  Bygglovenhetens telefontider:
  Måndag till onsdag 10:00-12:00.

  Våra telefontider under v.26-33:

  Måndag och Onsdag 10:00-12:00


  Möten bokar du enklast genom att mejla oss.

  I mejlet kan du bifoga ritningar, illustrationer, produktblad och fotomontage (en skiss på ett foto du själv tagit på huset) så underlättar du för oss att svara och ge bra service.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2020