Pool och bassäng

För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov. Däremot kan du behöva bygglov till det du bygger i anslutning till poolen, exempelvis om du ska ha ett plank eller mur runt poolen.

När behöver du ansöka om marklov och bygglov?

  • Du behöver inte ansöka om marklov för en nedgrävd pool som inte förändrar marken runt omkring. Om marken förändras mer än +/- 50 cm behöver du ansöka om marklov. Det kan dock vara bra att titta på detaljplanen för din fastighet, ibland kan där vara andra riktlinjer.
  • Om du vill ha pooltak så kan du behöva ansöka om bygglov. Är pooltaket 1 meter över ursprunglig marknivå krävs bygglov.
  • Pool med användbart utrymme under poolen kräver bygglov.

Att tänka på

Det är viktigt att tänka på säkerhet och skydd runt poolen, så att risken för olyckor förhindras. Läs gärna mer om skydd vid pool och bassäng på Boverkets hemsida.

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Om din fastighet ligger i kulturhistorisk värdefull miljö så kan du behöva ansöka om bygglov.

Här ansöker du

Använd blanketten ansökan om bygglov (PDF-dokument, 354 kB).

Du kan även använda e-tjänsten Mittbygge.