Riva, rivningslov

Rivningslov behöver du bland annat när en byggnads yttre ska rivas helt eller delvis. Rivningslov krävs enbart inom detaljplanerat område. Utanför planlagt område krävs en anmälan.

Handlingar

Ansökan ska vara skriftlig. Ritningar och övriga handlingar går bra att mejla till bygglov@sjobo.se

Här hittar du blankett.

Förutom ansökan ska du också lämna in förslag på kontrollplan och fasadritningar där du markerar de delar som ska rivas. Vid rivning av hel byggnad kan det räcka med foto. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, vara skalenliga och mätbara. Ritningarna ska vara försedda med fastighetsbeteckning.

Startbesked

Ett rivningslov innebär inte att du får börja åtgärden. För det krävs ett startbesked - ett beslut om att få påbörja arbetet - från oss i kommunen.

Slutbesked

När åtgärden är slutförd ska begärda handlingar och kontroller för åtgärden redovisas.

Information om bygg- och rivningsavfall

Även privatpersoner omfattas av avfallslagsftningen. Täng på att sortera avfallet som uppkommer vid ditt projekt!

Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut åtminstone följande avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall:

 • trä
 • mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
 • metall
 • glas
 • plast
 • gips

Även brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall.

Dispens från kravet på utsortering av ovanstående avfallsslag kan sökas hos tillsynsmyndigheten/Samhällsbyggnadsnämnden/Miljöenheten. För att dispens ska beviljas krävs att separat insamling inte är genomförbar eller att den separata insamlingen inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Den som sendan tar emot det utsorterade bygg- och rivningsavfallet ska göra det genom att samla in avfallsslagen separat. Läs mer på Natuvårdsverkets hemsida: Nya regler för sortering av bygg- och rivningsavfall börjar gälla den 1 augusti 2020 - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tänk också på att olika slag av farligt avfall ine får blandas med varandra, med andra material eller med annat avfall. Exempel på farligt avfall som kan uppkomma är gamla eteritplattor, lysrör med kvicksilver, lysrörsarmaturer med kondensatorer som innehåller olja, färgrester m.m. Farligt avfall ska i första hand lagras inomhus"

Att tänka på

I samband med beslut om lov skickas fakturan separat. Ev. planavgift samt kostnad för nybyggnadskarta debiteras samtidigt. Även beslut om avslag är avgiftsbelagt. Det arbete som har utförts debiteras även om en ansökan återtas före beslut. Avgifterna baseras på taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Kontakt

 • Bygglovsenheten

  0416 - 27177

  bygglov@sjobo.se

  Besöksadress

  Ommavägen 30

  Postadress

  275 33 Sjöbo

  Bygglovenhetens telefontider:
  Måndag till onsdag 10:00-12:00.

  Våra telefontider under v.26-33:

  Måndag och Onsdag 10:00-12:00


  Möten bokar du enklast genom att mejla oss.

  I mejlet kan du bifoga ritningar, illustrationer, produktblad och fotomontage (en skiss på ett foto du själv tagit på huset) så underlättar du för oss att svara och ge bra service.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2021