Riva, rivningslov

Rivningslov behöver du bland annat när en byggnads yttre ska rivas helt eller delvis. Rivningslov krävs enbart inom detaljplanerat område. Utanför planlagt område krävs en anmälan.

Handlingar

Ansökan ska vara skriftlig. Ritningar och övriga handlingar går bra att mejla till bygglov@sjobo.se

Här hittar du blankett.

Förutom ansökan ska du också lämna in rivningsplan och fasadritningar där du markerar de delar som ska rivas. Vid rivning av hel byggnad kan det räcka med foto. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, vara skalenliga och mätbara. Ritningarna ska vara försedda med fastighetsbeteckning.

Startbesked

Ett rivningslov innebär inte att du får börja åtgärden. För det krävs ett startbesked - ett beslut om att få påbörja arbetet - från oss i kommunen.

Slutbesked

När åtgärden är slutförd ska begärda handlingar och kontroller för åtgärden redovisas.

Att tänka på

I samband med beslut om lov skickas fakturan separat. Ev. planavgift samt kostnad för nybyggnadskarta debiteras samtidigt. Även beslut om avslag är avgiftsbelagt. Det arbete som har utförts debiteras även om en ansökan återtas före beslut. Avgifterna baseras på taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Kontakt

 • Bygglovsenheten

  0416 - 270 00

  bygglov@sjobo.se

  Besöksadress

  Ommavägen 30

  Postadress

  275 33 Sjöbo

  Bygglovenhetens telefontider:
  Måndag till fredag 10:00-12:00.


  Möten bokar du enklast genom att mejla oss.

  I mejlet kan du bifoga ritningar, illustrationer, produktblad och fotomontage (en skiss på ett foto du själv tagit på huset) så underlättar du för oss att svara och ge bra service.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2020
Sidan publicerad av: Mia Norlin