Skyltar

Inom detaljplanelagt område krävs det i regel bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt. Dock finns några undantag.

Skyltar som inte behöver bygglov

Den 1 juli 2017 infördes vissa lättnader i Plan- och byggförordningen när det gäller bygglovplikten för skyltar.

Dessa skyltar får du lov att sätta upp utan att söka bygglov:

 • En skylt som är högst 1,0 kvadratmeter stor.
 • En skylt för ett tillfälligt evenemang (skylten får sitta uppe under högst fyra veckor).
 • En orienteringstavla som är högst 2,0 kvadratmeter stor.
 • En skylt inomhus.
 • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning.
 • En nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.
 • Ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90)
 • Ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300).

Tänk på

Om skylten eller orienteringstavlan placeras på eller i anslutning till byggnader eller inom bebyggelseområden som är värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt gäller inte undantagen från bygglovplikt.

Kontakt

 • Bygglovsenheten

  0416 - 27177

  bygglov@sjobo.se

  Besöksadress

  Ommavägen 30

  Postadress

  275 33 Sjöbo

  Bygglovenhetens telefontider:
  Måndag till onsdag 10:00-12:00.

  Våra telefontider under v.26-33:

  Måndag och Onsdag 10:00-12:00


  Möten bokar du enklast genom att mejla oss.

  I mejlet kan du bifoga ritningar, illustrationer, produktblad och fotomontage (en skiss på ett foto du själv tagit på huset) så underlättar du för oss att svara och ge bra service.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 mars 2019