Solceller och solfångare

Solceller och solfångare är ett bra alternativ som energi- och uppvärmningskälla. Om det krävs bygglov eller inte beror på var du hade tänkt att placera din solenergianläggning.

En- och tvåbostadshus

Du behöver inte ansöka om bygglov för solenergianläggning på tak, så länge det följer riktlinjerna. Solenergianläggningen får inte sticka ut utanför taket och måste följa takfallets lutning. Den får inte heller påverka byggnadens höjd nämnvärt.

Om det sker en förändring som berör byggnandens kontruktion krävs en anmälan. Ska du placera solenergianläggningen på ställning behöver du ansöka om bygglov, eftersom taket ofta måste förstärkas.

Ekonomibyggnad

Är du näringsikande bonde som har rätt att uppföra ekonomibyggnad utan bygglov, får du även på samma ekonomibyggnad anlägga solenergianläggning utan krav på bygglov.

Placeras solenergianläggningen på marken och är högre än 1,2 meter mätt från marken, krävs bygglov.

Att tänka på

Även om du inte behöver ansöka om bygglov är det viktigt att åtgärden inte förändra byggnadens karaktär, detta gäller inom detaljplanerat område, utanför detaljplan, samlad bebyggelse och där det finns områdesbestämmelser.

Det finns områden i Sjöbo kommun som är utpekat som riksintressen för kulturmiljövården. Inom dessa områden kan det krävas bygglov även om de klarar kraven som nämns ovan. Du kan läsa mer om vad som gäller för dessa områden i råd och riktlinjer för solenergianläggningar.

Här ansöker du

Använd blanketten ansökan om bygglov (solceller och solfångare kategoriseras som annan anläggning).

Du kan även använda e-tjänst kommer inom kort.

Kontakt

 • Bygglovsenheten

  0416 - 270 00

  bygglov@sjobo.se

  Besöksadress

  Ommavägen 30

  Postadress

  275 33 Sjöbo

  Bygglovenhetens telefontider:
  Måndag till fredag 10:00-12:00.


  Möten bokar du enklast genom att mejla oss.

  I mejlet kan du bifoga ritningar, illustrationer, produktblad och fotomontage (en skiss på ett foto du själv tagit på huset) så underlättar du för oss att svara och ge bra service.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 juli 2019
Sidan publicerad av: Mia Norlin