Solceller och solfångare

Solceller och solfångare är ett bra alternativ som energi- och uppvärmningskälla. Om det krävs bygglov eller inte beror på var du hade tänkt att placera din solenergianläggning.

Läs mer om råd och riktlinjer för solenergianläggningar. (PDF-dokument, 39 kB)

En- och tvåbostadshus

Du behöver inte ansöka om bygglov för solenergianläggning på tak, så länge det följer riktlinjerna. Solenergianläggningen får inte sticka ut utanför taket och måste följa takfallets lutning. Den får inte heller påverka byggnadens höjd nämnvärt.

Om det sker en förändring som berör byggnandens kontruktion krävs en anmälan. Ska du placera solenergianläggningen på ställning behöver du ansöka om bygglov, eftersom taket ofta måste förstärkas.

Ekonomibyggnad

Är du näringsikande bonde som har rätt att uppföra ekonomibyggnad utan bygglov, får du även på samma ekonomibyggnad anlägga solenergianläggning utan krav på bygglov.

Placeras solenergianläggningen på marken och är högre än 1,2 meter mätt från marken, krävs bygglov.

Att tänka på

Även om du inte behöver ansöka om bygglov är det viktigt att åtgärden inte förändra byggnadens karaktär, detta gäller inom detaljplanerat område, utanför detaljplan, samlad bebyggelse och där det finns områdesbestämmelser.

Det finns områden i Sjöbo kommun som är utpekat som riksintressen för kulturmiljövården. Inom dessa områden kan det krävas bygglov även om de klarar kraven som nämns ovan. Du kan läsa mer om vad som gäller för dessa områden i råd och riktlinjer för solenergianläggningar. (PDF-dokument, 39 kB).

Här ansöker du

Använd blanketten ansökan om bygglov (PDF-dokument, 354 kB) (solceller och solfångare kategoriseras som annan anläggning).

Du kan även använda e-tjänsten mittbygge. (välj ansökan om bygglov i listan).