Staket och mur

Staket

För staket som inte är högre än 120 cm, behöver du inte ansöka om bygglov. Däremot så ska genomsiktligheten vara minst 50% och mellanrummen ska vara jämnt fördelade. Ur trafiksäkerhetssyn bör du inte placera staket så att det skymmer sikten, exempelvis vid utfarter. Staketet får inte ligga nämre tomtgräns än 4,5 meter. Om det är närmre rekommenderar vi att du har dina berörda grannars skriftliga medgivande.

Mur

Du kan uppföra en mur som är maximalt 50 cm högt utan att ansöka om bygglov. Muren får inte ligga närmre tomtgräns än 4,5 meter. Om det är närmre rekommenderar vi att du har dina berörda grannars skriftliga medgivande.

Skyddad uteplats

Om du har ett en- eller tvåbostadshus (exempelvis villa, par- eller radhus) får du anordna en skyddad uteplats med mur eller plank inom 3,6 meter från bostadshuset utan att ansöka om bygglov. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte närmre tomtgräns än 4,5 meter. Om det är närmre rekommenderar vi att du har dina berörda grannars skriftliga medgivande.

Här ansöker du

E-tjänst Ansökan om bygglov

Blankett Ansökan om bygglov (PDF-dokument, 354 kB). Mur, plank och staket kategoriseras som Annan anläggning i blanketten.

Utöver ansökan ska du även skicka in följande handlingar

  • Kontrollplan
    Kontrollplanen anpassas efter vad som ska göras. Den ska beskriva vilka kontroller som ska ske, hur de ska göras, intygas och dokumenteras.
  • Ritning skala 1:100 som visar konstuktion, höjd och utseende
  • Situationsplan skala 1:400 eller 1:500 som visar placering på tomt/fastighet