Staket, plank och mur

Staket och Plank

För staket och plank som inte är högre än 120 cm, behöver du inte ansöka om bygglov.  Ur trafiksäkerhetssyn bör du inte placera staket så att det skymmer sikten, exempelvis vid utfarter. Staketet får inte ligga nämre tomtgräns än 4,5 meter. Om det är närmre rekommenderar vi att du har dina berörda grannars skriftliga medgivande.

Mur

Du kan uppföra en mur som är maximalt 50 cm högt utan att ansöka om bygglov. Muren får inte ligga närmre tomtgräns än 4,5 meter. Om det är närmre rekommenderar vi att du har dina berörda grannars skriftliga medgivande.

Skyddad uteplats

Om du har ett en- eller tvåbostadshus (exempelvis villa, par- eller radhus) får du anordna en skyddad uteplats med mur eller plank inom 3,6 meter från bostadshuset utan att ansöka om bygglov. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte närmre tomtgräns än 4,5 meter. Om det är närmre rekommenderar vi att du har dina berörda grannars skriftliga medgivande.

Här ansöker du

Ansökan ska vara skriftlig. Ritningar och övriga handlingar går bra att mejla till bygglov@sjobo.se

Blankett Ansökan om bygglov. Mur, plank och staket kategoriseras som Annan anläggning i blanketten.

Utöver ansökan ska du även skicka in följande handlingar

 • Kontrollplan - kontrollplanen anpassas efter vad som ska göras. Den ska beskriva vilka kontroller som ska ske, hur de ska göras, intygas och dokumenteras.
 • Ritning skala 1:100 som visar konstruktion, höjd och utseende
 • Situationsplan skala 1:400 eller 1:500 som visar placering på tomt/fastighet

Kontakt

 • Bygglovsenheten

  0416 - 27177

  bygglov@sjobo.se

  Besöksadress

  Ommavägen 30

  Postadress

  275 33 Sjöbo

  Bygglovenhetens telefontider:
  Måndag till onsdag 10:00-12:00.

  Våra telefontider under v.26-33:

  Måndag och Onsdag 10:00-12:00


  Möten bokar du enklast genom att mejla oss.

  I mejlet kan du bifoga ritningar, illustrationer, produktblad och fotomontage (en skiss på ett foto du själv tagit på huset) så underlättar du för oss att svara och ge bra service.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2020