Tidsbegränsat bygglov

Planerar du att utföra en åtgärd som endast ska pågå under en begränsad tid? Då kan du ansöka om tidsbegränsat bygglov.

Åtgärden måste ha en tillfällig karaktär och ansökan måste gälla ett tidsbegränsat bygglov. Den sökta åtgärden behöver också uppfylla några, men inte alla, förutsättningar som krävs för permanent bygglov. Det är Samhällsbyggnadsnämnden som i det enskilda fallet bedömer vilka krav som ska vara uppfyllda och i vilken grad. Vid prövningen är det syftet med den planerade åtgärden, och inte dess planerade varaktighet, som väger tyngst.

Ett tidsbegränsat bygglov kan beviljas både i ett område som omfattas av detaljplan och i ett område utanför detaljplan.

Kan förlängas 5 år i taget - högst 15 år

Ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas med högst fem år i taget. En förlängning av ett tidsbegränsat bygglov innebär att nämnden prövar åtgärden på nytt och fattar ett nytt beslut. Men något nytt start- och slutbesked behövs inte. Kraven behöver heller inte prövas på nytt, eftersom dessa ska ha varit uppfyllda inför det startbesked som lämnades. Tidsbegränsat bygglov får ges för högst sammanlagt 15 år.

För att åtgärden ska kunna räknas som tillfällig måste du kunna visa att det är praktiskt och ekonomiskt rimligt att även kunna avveckla åtgärden inom den tidsperiod som lovet söks för. Om det som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat bygglov inte tas bort eller upphör inom angiven tid, blir det olovligt. Byggnadsnämnden är då skyldig att ingripa.

Hur söker jag?

Du söker på samma sätt som vid ett vanligt bygglov. Ansökan ska vara skriftlig. Ritningar och övriga handlingar går bra att mejla till bygglov@sjobo.se.

Här hittar du vår blankett  via blankett.

Dessa handlingar behöver vi när du söker:

Utöver några av de handlingar som behövs vid permanent bygglovsansökan, det vill säga karta/Situationsplan, planritningar, fasadritningar, sektioner behövs:

• Redovisning av varför bygglovet behövs bara under en begränsad tid och hur avvecklingen ska gå till

Kontakt

 • Bygglovsenheten

  0416 - 27177

  bygglov@sjobo.se

  Besöksadress

  Ommavägen 30

  Postadress

  275 33 Sjöbo

  Bygglovenhetens telefontider:
  Måndag till onsdag 10:00-12:00.

  Våra telefontider under v.26-33:

  Måndag och Onsdag 10:00-12:00


  Möten bokar du enklast genom att mejla oss.

  I mejlet kan du bifoga ritningar, illustrationer, produktblad och fotomontage (en skiss på ett foto du själv tagit på huset) så underlättar du för oss att svara och ge bra service.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2020