Djur och lantbruk

Kommunen ansvarar för miljö- och hälsoskyddstillsynen när det rör störningar från djur, exempelvis i form av ljud och lukt. Kommunens miljöinspektörer besöker lantbruk och tittar på bl.a. gödsel- och bekämpningsmedel och avfallshantering.

Djurskydd

Länsstyrelsen har ansvar för att kontrollera djurskyddet. Om du misstänker att djur far illa, kontakta länsstyrelsen på 010-224 10 00. Om du vill kan du göra en anmälan anonymt. Om det är akut och du inte kan nå länsstyrelsen, kontakta polisen på telefonnummer 114 14.

Länsstyrelsens hemsida

Har du koll?

Mitt i vintern är det inte helt ovanligt att strömmen går, och då är det viktigt att vara förberedd som djurägare så att djuren får den värme och tillgång till vatten med mera som de ju behöver. Hemsidan Har du koll ger bra tips inför olika väderlägen eller händelser som kan innebära att man behöver vara extra förberedd.

Har du koll